תפריט נגישות

אודות

בעלת קליניקה פרטית בתל אביב.
מרצה בתכנית הליבה ובמסלול ההתייחסותי של בית הספר לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב
מרצה בחוג ללימודי נשים ומגדר באוניברסיטת תל אביב.
עמיתה בהכשרה במכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו.

פרסומים אקדמיים

(2020). גילוי עריות. מפתח 15. עמ' 13-34.
https://mafteakh.org/wp-content/uploads/2020/08/%D7%92%D7%99%D7%9C%D7%95%D7%99-%D7%A2%D7%A8%D7%99%D7%95%D7%AA.pdf

(2017). "זיכרון בהפרעה או הפרעה לזיכרון?" בתוך: היה או לא היה? כאשר צללים של פגיעה מינית בילדות עולים בטיפול. עורכות: אשל, עופרה וזליגמן צביה. ירושלים: הוצאת כרמל. עמ' 178-190.

(2016). "מלנכוליה". מפתח 10. עמ' 85-102.
https://mafteakh.org/wp-content/uploads/2019/09/10-2015-06.pdf

(2016). "עקשנותה של הטראומה העיקשת". פרק בספר. דווידוביץ', נ., זלשיק, ר., ואלברשטיין, מ. (עורכים). טראומה וזיכרון בישראל: בין חוויה אישית וקולקטיבית.

Joel, D., Tarrasch, R., Berman, Z., Mokamel, M., Ziv, E. (2013) "Queering Gender: Studying Gender Identity in 'Normative' Individuals. Psychology & Sexuality. Pp. 1-31.

(2013). גבריות תחת מתקפה: מבט מחודש על טראומה מינית בגברים. שיחות, כ"ז(1), 23-32.

(2012). "טראומה עיקשת". מפתח 5. עמ' 55-74.
http://mafteakh.tau.ac.il/wp-content/uploads/2012/06/5-2012-04.pdf

(2008). "בין הכפפה להתנגדות: הדיאלקטיקה של מנגנוני הבושה", תיאוריה וביקורת, גיליון 32. עמ' 99-128.

(2005). "מבושה ליצירה". בתוך אברמוביץ', דורית. המלך עירום: גילוי עריות במבט פמיניסטי. תל
אביב: בבל.

(2004). "מאובייקט לסובייקט - טיפול פמיניסטי בנשים שנפגעו מהתעללות מינית במשפחה". בתוך זליגמן, ציביה וסלומון, זהבה. עורכות. הסוד ושברו: סוגיות בגילוי עריות. תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד. עמ': 257-278.

(2002) "פוליטיקה של אלימות נגד נשים". חברה ורווחה: רבעון לעבודה סוציאלית. כ"ב, 4: 417-432.

מאמרים

* התוכן המפורסם בדף זה אודות המטפל הינו באחריות המטפל בלבד