תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Society for Psychotherapy Research - האגודה לחקר הפסיכותרפיה

האגודה לחקר הפסיכותרפיה היא אגודה בינלאומית מולטידיסיפלינארית לחקר הפסיכותרפיה. האגודה נוסדה על מנת לעודד ולשפר את המחקר בתחום הפסיכותרפיה, לקדם שיח על מחקר בתחום הפסיכותרפיה וכן את הבנת ממצאי המחקר והשימוש בהם, ובכך להרחיב ולהעמיק את הבסיס האמפירי של הפסיכותרפיה ואת ההכרה בערך היישומי שיש למחקר בתחום זה, להגדיל את התרומה שלו לחברה ולמדע וכן להגביר את יעילותה של הפסיכותרפיה באמצעות המחקר.

זאת ועוד, מטרה נוספת של האגודה לחקר הפסיכותרפיה הינה לקדם שיח ושיתופי פעולה בין חוקרים מדיסציפלינות שונות בתחום.

האגודה הוקמה בשנת 1969 על ידי Ken Howard and David Orlinsky, מתוך ההכרה של השניים בכך שבאותה העת הייתה הפרדה בעייתית בין מחקר בפסיכולוגיה קלינית למחקר בפסיכותרפיה בכלל, כמו גם מחסור במחקר בשני התחומים. האוורד ואורלינסקי ביקשו ליצור שיח פתוח ושיתופי פעולה במקום הפרדה זו, תוך קידומם של חוקרים צעירים.

כיום האגודה מהווה בית מחקרי למאות חוקרים בכל העולם ויוצרת ביניהם שיתופי פעולה, שיח ער וחברויות אמיצות. האגודה כוללת ארבעה סניפים: צפון אמריקה, אנגליה, אירופה ודרום אמריקה וקבוצות אזוריות באיטליה ואוסטרליה, וכן קבוצות עניין בנושאים הבאים: מחקר בנושא טיפול בילדים וטיפול משפחתי; פסיכותרפיה ותרבות; הכשרה והתפתחות של פסיכותרפיסטים; וחקר מקרים.

לקידום מטרותיה, האגודה לחקר הפסיכותרפיה עורכת כנסים מדעיים, מתמרצת מחקר באמצעות פרסים ומלגות, ומעודדת הפצת מידע מחקרי בקרב חוקרים, מטפלים, קובעי מדיניות וכן בקרב הקהל הרחב. לאגודה כתב עת אקדמי רשמי בשם Psychotherapy Research.

כתב העת של האגודה - Psychotherapy Research, נוסד בשנת 1991 ומתפרסם אחת לחודשיים. כתב העת עוסק במחקר בכל תחומי הפסיכותרפיה ומטרת הקמתו הייתה לענות על הצורך באכסניה מכובדת לפרסום מחקר מדעי איכותי בנושא פסיכותרפיה, ולקדם יצירה חדשה של מחקר העומד בסטנדרטים גבוהים של איכות מדעית, תוך שמירה על גיוון המתודולוגיה המחקרית ותחומי המחקר. כתב העת מבקש לעודד חדשנות מחקרית בתחום הפסיכותרפיה וליצור שיח בין-לאומי, מבלי להתפשר על האיכות המחקרית. כתב העת מחזיק באימפקט פקטור של 2.570 (מעודכן לשנת 2015) ומתפרסמים בו מדי שנה כ-60 מאמרים מבוססי מחקר, הנכתבים על ידי חוקרים מעשרות מדינות.


ביבליוגרפיה

Muran, J. C., & Lutz, W. (2015). A train of thought: 25 years of psychotherapy research. Psychotherapy Research25(3), 277-281.

Orlinsky, D. (1995). The graying and greening of SPR: A personal memoir on forming the Society for Psychotherapy Research. Psychotherapy Research,5(4), 343-350.‏

Constitution of the Society for psychotherapy research. (2010).in Society for psychotherapy research. Retrieved from www.psychotherapyresearch.org/resource/resmgr/imported/spr_constitution.pdf 

אנשי מקצוע בתחום

טיפול נפשי