תפריט נגישות
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Sensorimotor Stage - שלב סנסומוטורי

השלב הראשון מתוך שלבי ההתפתחות הקוגניטיבית של התינוק, כפי שתיאר אותם הפסיכולוג ההתפתחותי פיאז'ה, הוא השלב הסנסומוטורי. בשלב הסנסומוטורי, הנמשך מהלידה ועד גיל שנתיים, המודעות של התינוק מוגבלת למה שהוא יודע באמצעות מודעות סנסורית (חושית) ופעולות מוטוריות. על סמך ידיעות אלה, ובאמצעות האינטראקציה עם הסביבה, התינוק בונה באופן פעיל מערכת להבנת העולם.

פיאז'ה תיאר שישה תת-שלבים בתוך השלב הסנסומוטורי:
עד גיל חודש- שלב הרפלקסים.
4-1 חודשים- תגובות מעגליות ראשוניות.
8-4 חודשים- תגובות מעגליות שניוניות.
12-8 חודשים- תיאום (קואורדינציה) של סכמות.
18-12 חודשים- תגובות מעגליות שלישוניות.
24-18 חודשים- התחלות של חשיבה ייצוגית.

השלב השישי הוא שלב מעבר לעבר היכולת לחשיבה אינטואיטיבית ומופשטת, המאפיינת את השלב ההתפתחותי הבא- השלב הקדם אופרציונלי.


ביבליוגרפיה

א.סרוף, ר.קופר, ג.דהארט (1998) התפתחות הילד טבעה ומהלכה, האוניברסיטה הפתוחה.

תחומי מומחיות:
הדרכת הורים

אנשי מקצוע בתחום

הדרכת הורים