תפריט נגישות

Disruptive Behavior Disorders - הפרעות התנהגות

לפני מספר שנים צולם סרט מרתק, אשר צולם באתר צילום יחיד, בהשתתפות עשרות ילדים בגילאי שנתיים-שלוש: הסרט צולם בקניון ותיעד את התקפי הזעם, הבכי והאלימות של ילדים אשר סירבו לרדת ממתקני רכיבה שונים, ואת התסכול וחוסר האונים של הוריהם; בשנים האחרונות הולכים ומתרבים הדיווחים על מקרי עבריינות, אלימות ואף רצח בקרב בני נוער. אך האם קיים קשר בין שתי התופעות? אנשי מקצוע נוהגים להפריד בין התנגדות ועיקשות שמגלים ילדים בשלבי ההתפתחות השונים, לבין בעיות התנהגות של ממש, המביאות הן לפגיעה בתפקודו של הילד והן לפגיעה בסביבתו. הבנתו של הילד כי הוא נפרד מהוריו וכי יש לו רצון משלו קריטית להתפתחות והבשלת זהותו של הילד: הילד בן השנתיים נאבק על זכותו לעצמאות ומתעקש לבחור לבד את בגדיו ובן הנוער, באופן דומה למדי, נאבק עם הוריו על שעת החזרה הביתה ועל אוטונומיה בבחירת חבריו, לבושו וכד'. כל הורה נאלץ, בשלבים אלו וברבים אחרים, למצוא את "דרך המלך" שתאפשר הן נתינת מרחב ועצמאות והן פיקוח ושמירה על התנהגות נאותה של הילד.

בקרב מרבית בני הנוער מושג איזון זה, אך חלק לא קטן מהילדים ובני הנוער סובלים מהפרעות התנהגות הנעות על רצף שבין עוינות וסרבנות לבין התנהגות אלימה, עבריינית ומסוכנת לסביבה.

סוגי הפרעות התנהגות

כיום, מוגדרים שני סוגים של הפרעות התנהגות בילדות וההתבגרות, הנבדלים זה מזה בחומרתם ובפגיעה התפקודית אליה הם מביאים:

הפרעת התנגדות (Oppositional defiant disorder): הפרעה המתבטאת בעוינות, היעדר צייתנות, ווכחנות והצקות חוזרות ונשנות לסביבה. ההפרעה עשויה להתפתח ולהפוך להפרעת התנהגות.

הפרעת התנהגות (Conduct disorder): הפרעה חמורה יותר, המתבטאת בתוקפנות, גרימת נזק פיסי או חומרי לאחרים, התנהגות עבריינית ונטייה לרמאות והונאה. עשויה להפוך, בבגרות, להפרעת אישיות אנטי סוציאלית.

מדוע נוצרות הפרעות התנהגות?

כיום נוטים אנשי מקצוע להאמין כי אין גורם יחיד המביא להיווצרות הפרעות ההתנהגות וכי ההפרעה נוצרת עקב שילוב בין גורמים ביולוגיים, פסיכולוגיים וסביבתיים: הילד מגיע לעולם עם נטיות ביולוגיות ומזג מסוים (טמפרמנט) והאינטראקציה אשר נוצרת בינו לבין מטפליו משפיעה רבות על המשך דרכו. ילדים אשר גדלים בסביבות מזניחות, מתעללות ובלתי מטפחות מועדים יותר לפיתוח הפרעות התנהגות, ומועדות זו גוברת כאשר הילד "מביא איתו" גורמים אישיותיים וביולוגיים מסוימים.

כיצד מטפלים בהפרעות התנהגות?

התנהגותם של ילדים בעלי הפרעות התנהגות גורמת קושי ומצוקה ניכרים לסביבתם והורים רבים חשים כי התנהגותו ל הילד בלתי ניתנת לריסון. למרות זאת, קיימים מספר טיפולים המתמקדים הן בילד עצמו והן בהדרכת והכוונת הסביבה, אשר נמצאו כיעילים בשיפור בעיות ההתנהגות.


ביבליוגרפיה

DSM-IV (1994) American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. Washington DC: American Psychiatric Press.

Kaplan H.I, Sadock B.J, Grebb J.A (1998) Synopsis of psychiatry, Behavioral sciences, Clinical Psychiatry, eighth edition.

אנשי מקצוע בתחום

טיפול רגשי לילדים