Conduct Disorder - הפרעת התנהגות

אווה, אשת קריירה אמריקאית מצליחה ונשואה באושר, מתקשה לקבל את התנהגותו של בנה, קווין. בגיל 5 הוא יורה באקדח מים על אנשים זרים ומסרב להפסיק. בגיל 12 הוא מפרק את אחד הברגים באופניו של שכנו וגורם לו להיפצע. בגיל 15 הוא מבצע טבח המוני בבית ספרו. סיפורו של קווין אינו אמיתי אלא לקוח מספרה של ליונל שרייבר, "חייבים לדבר על קווין", המתאר באופן מרתק ומעמיק את ההתמודדות עם ילד הסובל מהפרעת התנהגות קשה ביותר.

הפרעת ההתנהגות היא הפרעה שכיחה אשר ברב המקרים, כמובן, אינה מסתיימת ברצח. למרות זאת, ילדים הסובלים מהפרעת התנהגות מעורבים בהתנהגויות אגרסיביות ועברייניות רבות, אשר מביאות לפגיעה בתפקודם ולקשיים רבים לסביבתם הקרובה.

תסמינים קליניים

ילדים בעלי הפרעת התנהגות מאופיינים בהתנהגות אגרסיבית הפוגעת בזכויותיהם של אחרים וכוללת אלימות, גניבות, הפרת חוקים והוראות מבוגרים וכן הלאה. ילדים אלו מתקשים ליצור קשרים חברתיים, ונוטים להיות אגוצנטריים ומניפולטיביים בקשרים המעטים בהם הם מעורבים. הם אינם חשים אמפתיה לצורכיהם ורגשותיהם של אחרים ואינם חשים חרטה לאחר שפגעו באדם אחר.

שכיחות ההפרעה

הפרעת התנהגות היא הפרעה שכיחה: 6-16% מהבנים ו2-9% מהבנות מתחת לגיל 18 סובלים מההפרעה, כאשר ההפרעה נפוצה במיוחד בקרב ילדים להורים אלכוהוליסטים או בעלי אישיות אנטי סוציאלית.

אבחנה ע"פ ה-DSM

אבחנת הפרעת התנהגות ניתנת כאשר מתקיימים הקריטריונים הבאים:

* מתקיים דפוס מתמשך וחוזר של התנהגות המפרה באופן ברור את זכויות האחר או את נורמות ההתנהגות התואמות את הגיל, כאשר דפוס זה מתבטא בשלושה ומעלה מהקריטריונים הבאים (הקריטריונים מתקיימים בשנה שטרם קבלת האבחנה ולפחות אחד מהם נוכח בחצי השנה שטרם האבחון):
אגרסיביות כלפי אנשים או בעלי חיים: איומים והפחדות של אחרים, מעורבות בקטטות אלימות, שימוש בכלי נשק מסוכנים, הפגנת אכזריות פיסית כלפי בע"ח או אנשים, גניבה בנוכחות הקורבן (שוד, סחיטה וכד'), אילוץ אדם אחר למגע מיני.
הרס רכוש: הצתת אש המכוונת לגרימת נזק משמעותי, הריסת רכוש של אחרים באופן מכוון
גניבה או הונאה: פריצה לבית או רכב, שימוש בשקרים ורמאות, גניבות של חפצי ערך
הפרה משמעותית של חוקים: שוטטות מחוץ לבית בניגוד להוראת ההורים מתחת לגיל 13, בריחה מהבית בלילה (לפחות פעמיים, או פעם אחת אך לאורך זמן), היעדרות תכופה מבי"ס מתחת לגיל 13.

* בעיות ההתנהגות מביאות לפגיעה משמעותית בתפקוד בתחום החברתי, הלימודי או התעסוקתי.

* במקרה ומדובר באדם מעל לגיל 18, אין הוא עונה לקריטריונים של אבחנת אישיות אנטי סוציאלית.

תתי סוגים של ההפרעה

סוגי הפרעות ההתנהגות מסווגות ע"פ גיל הופעת הסימפטומים:

פריצה בילדות: לפחות אחד מהקריטריונים מופיע לפני גיל 10
פריצה בהתבגרות: קריטריונים להפרעה אינם נצפים למטה מגיל 10

גורמים להפרעה

לא ניתן להצביע על גורם יחיד המביא להיווצרות הפרעת התנהגות, ונראה כי היא נגרמת משילוב גורמים ביולוגיים, פסיכולוגיים ופסיכוסוציאליים.

גורמים פסיכוסוציאליים: לסביבה בה גדל הילד השפעה משמעותית על היווצרותה של הפרעת התנהגות. הורות נוקשה ושימוש באלימות פיסית ומילולית חמורה מביאים ליצירת התנהגות אגרסיבית ובלתי מסתגלת. בנוסף, הורים לילדים בעלי הפרעת התנהגות נוטים להיות מזניחים, ולסבול בעצמם מהפרעות נפשיות כהפרעות פסיכוטיות, הפרעת אישיות אנטי סוציאלית והתמכרות לחומרים שונים. ילד הגדל בתנאים אלו נמצא בסיכון מוגבר כאשר גם סביבת המחייה הרחבה יותר בעייתית ומאופיינת בעוני, היעדר מערכות תמיכה ומסגרות יציבות.

גורמים ביולוגיים: לא קיימות עדויות רבות לגבי השפעתם של גורמים ביולוגיים על היווצרות ההפרעה, אך נראה כי מערכת העצבים המרכזית של ילדים בעלי הפרעת התנהגות פגועה או מתפקדת באופן לא תקין. כמו כן, ילדים בעלי הפרעות קשב וריכוז והיפר אקטיביות פגיעים יותר לפיתוח הפרעות התנהגות בהיעדר טיפול הורי הולם.

טיפול בהפרעה

ילדים בעלי הפרעת התנהגות מועדים לפיתוח הפרעות מצב רוח והתמכרויות בחומרים שונים ועשויים להיות מעורבים בהתנהגות עבריינית משמעותית. על כן, הטיפול בהפרעת ההתנהגות קריטי וסיכויי ההצלחה גוברים ככל שהטיפול ניתן בשלב מוקדם יותר.

עקב ריבוי הסימפטומים נהוג לטפל בבעיות ההתנהגות במספר מישורים בו זמנית:

הדרכת הורים/ הדרכת הסביבה: טיפולים אלו מכוונים ליצירת מערכת סביבתית אשר תגביל את ההתנהגות הבעייתית, ולאימון הסביבה להשמת גבולות ופיקוח על התנהגות הילד. במקרים של בעיות התנהגות קשות במיוחד, עשויות מסגרות חוץ ביתיות (כפנימייה) לשפר את התנהגות הילד באופן משמעותי.

טיפול פסיכותרפי: טיפול פסיכותרפי עשוי להביא לחידוד מודעותו של הילד לתוקפנותו ולתוצאותיה ולשיפור מיומנויותיו בהתמודדות עם קשיים ותסכולים. מאחר ומדובר בשינוי דפוסי התנהגות בסיסיים, התחלת הטיפול בגיל מוקדם משפרת את תוצאותיו באופן משמעותי.

טיפול תרופתי: טיפולים אנטי פסיכוטיים וטיפול בתרופות מייצבות כליתיום וטגרטול עשויים להפחית את רמת התוקפנות. כמו כן, תרופות מקבוצת ה-SSRI כפרוזאק ופקסיל עשויות להפחית את הרגזנות, האימפולסיביות והתנודתיות במצבי הרוח אשר נילווים פעמים רבות להפרעה.


ביבליוגרפיה

DSM-IV (1994) American Psychiatric Association: Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth Edition. Washington DC: American Psychiatric Press.

Kaplan H.I, Sadock B.J, Grebb J.A (1998) Synopsis of psychiatry, Behavioral sciences, Clinical Psychiatry, eighth edition.

Practice parameter for the assessment and treatment of children and adolescents with oppositional defiant disorder, Steiner& Remsic, journal of the American academy of child and adolescent Psychiatry, Vol 46(1) Jan 2007, 126-141.

Systematic review of pharmacotherapy of disruptive behavior disorders in children and adolescents, Ipser & Stein, psychopharmacology Vol 191(1) Mar 2007, 127-140.

תחומי מומחיות:
הדרכת הורים ,טיפול בילדים