חיפוש

העברה והעברה נגדית - אוסף מאמרים והרצאות

 • דפוסי העברה נגדית והשפעתם על הברית הטיפולית ועל קרע ותיקון

  הרצאתה של פרופ' אוריה תשבי

  דפוסי העברה נגדית והשפעתם על הברית הטיפולית ועל קרע ותיקון
 • העברה והעברה נגדית בטיפול EMDR

  מאמרן של דורית סגל ונעמי רביד

  העברה בימי קורונה: מה היא שמירה טיפולית טובה?
 • העברה בימי קורונה: מה היא שמירה טיפולית טובה?

  מאמרה של ד"ר מירב רוט

  העברה בימי קורונה: מה היא שמירה טיפולית טובה?
 • טיפול ממוקד העברה בהפרעת אישיות גבולית

  הרצאתו של ד"ר יוגב קיויתי

  טיפול ממוקד העברה בהפרעת אישיות גבולית
 • Transference Before Transference

  הרצאתו של פרופ' וינצ'נזו בונמיניו

  Transference Before Transference
 • יחסי מטפל-מטופל 32 שנים מאוחר יותר

  הרצאתו של פרופ' עמנואל ברמן

  יחסי מטפל-מטופל 32 שנים מאוחר יותר
 • על אהבה במרחב הטיפולי: בין האמיתי לאמיתי יותר

  הרצאתה של ד"ר אורנה ראובן

  על אהבה במרחב הטיפולי: בין האמיתי לאמיתי יותר
 • פגיעה מינית בטיפול פסיכותרפויטי: גבולות מטושטשים וחצייתם בקשרים העברתיים

  הרצאתה של נאוה גולדברג

  פגיעה מינית בטיפול פסיכותרפויטי: גבולות מטושטשים וחצייתם בקשרים העברתיים בחדר הטיפול
 • 'גוף המחכה להיחשב' - גופניות המטפל כבסיס לעבודת עומק אנליטית

  הרצאתה של מיכל ריק

  'גוף המחכה להיחשב' - גופניות המטפל כבסיס לעבודת עומק אנליטית
 • הדגמה של תהליך מחקרי הלכה למעשה

  הרצאתה של מעין אברג'יל

  הדגמה של תהליך מחקרי הלכה למעשה
 • פראותו של המטופל

  הרצאתה של ד"ר מירב רוט

  פראותו של המטופל
 • יחסי מטפל-מטופל

  הרצאתו של ד"ר ערן רולניק

  יחסי מטפל-מטופל
 • סקירת יום עיון תסריטים נרקיסיסטיים של ההורות

  מאמרה של אולגה גבר

  סקירת יום עיון תסריטים נרקיסיסטיים של ההורות
 • טיפול דינמי בבעלי אישיות גבולית: סיכום מאמרם של גבארד והורוויץ

  צוות בטיפולנט

  טיפול דינמי בבעלי אישיות גבולית: סיכום מאמרם של גבארד והורוויץ
 • אהבה בצהרי היום: סיכום מאמרה של דייויס על העברה נגדית אירוטית

  מאמרה של גינת אנגל

  אהבה בצהרי היום: סיכום מאמרה של דייויס על העברה נגדית אירוטית
 • התגובה הטיפולית השלילית: פרק מהספר "על הפסיכותרפיה כתשבץ היגיון"

  מאמרו של ד"ר רפאל שפרינגמן-ריבק

  התגובה הטיפולית השלילית: פרק מהספר על הפסיכותרפיה כתשבץ היגיון
 • תקציר מאמרו של כריסטופר בולאס: דחף הייעוד

  מאמרה של זהר הגן

  תקציר מאמרו של בולאס: דחף הייעוד
 • חשיבה מחדש על התגובה הטיפולית השלילית: דוגמא לפסיכואנליזה השוואתית

  תקציר מאמרו של אורנשטיין

  זוגיות בימי קורונה והתמודדות עם פחד קיומי: פרספקטיבה פסיכואנליטית
 • אתגרים יחודיים בעבודת המטפל המזדקן בתהליך הטיפולי

  תקציר מאמרו של Chessick

  זוגיות בימי קורונה והתמודדות עם פחד קיומי: פרספקטיבה פסיכואנליטית
 • התנגדות וחרדה פרימיטיבית ויישום לפרקטיקה הקלינית

  תקציר מאמרו של McCarthy

  זוגיות בימי קורונה והתמודדות עם פחד קיומי: פרספקטיבה פסיכואנליטית
 • העברה במצבים גבוליים: כיצד העברה משתנה בעקבות השינויים נפשיים חלים במטופל

  עיקרי מאמרה של Margaret Little

  העברה במצבים גבוליים: כיצד העברה משתנה בעקבות השינויים נפשיים חלים במטופל
 • על העברה דלוזיונית והטכניקה הקלינית המתאימה לעבודה עמה

  עיקרי מאמרה של Margaret Little

  על העברה דלוזיונית והטכניקה הקלינית המתאימה לעבודה עמה
 • הקושי שבלהיות יחד מבלי להיות זהים: הזדהות ומובחנות בהעברה הנגדית

  תקציר מאמרה של קראמנולקי

  הקושי שבלהיות יחד מבלי להיות זהים
 • על העברה נגדית ומשמעותה בסיטואציה הפסיכואנליטית

  תקציר מאמרה של Heimann

  על העברה נגדית: תקציר מאמרה של Heimann
 • הזדהות דביקה וביטוייה בהעברה הנגדית: הגנה פרימיטיבית מפני חרדות קטסטרופליות

  תקציר מאמרה של Turp

  הזדהות דביקה וביטוייה בהעברה הנגדית: תקציר מאמרה של Turp
 • הגנת הברית הטיפולית בטיפול במטופלים גבוליים: האם גישה זו מתאימה לכל המטופלים

  מאמרה של גולדברג

  הזדהות דביקה וביטוייה בהעברה הנגדית: תקציר מאמרה של Turp
 • רגרסיה בהעברה בטיפול במטופלים בעלי אישיות בלתי בשלה וטכניקה אנליטית

  תקציר מאמרו של קרנברג

  רגרסיה בהעברה וטכניקה אנליטית: תקציר מאמרו של קרנברג
 • כאבו הנפשי של המטפל, משמעותו וההתמודדות עמו - זווית אישית

  תקציר מאמרה של Fleming

  כאבו הנפשי של המטפל - זווית אישית: תקציר מאמרה של Fleming
 • 'מי בא אחרַי?' יחסי העברה אחאיים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית

  מאמרה של ד"ר ריבה אלטמן

  מי בא אחרַי? יחסי העברה אחאיים בפסיכותרפיה פסיכואנליטית
 • השתקפות יחסי אחים בהעברה ובהעברה הנגדית

  צוות בטיפולנט

  השתקפות יחסי אחים בהעברה ובהעברה הנגדית
 • זוגיות בימי קורונה והתמודדות עם פחד קיומי: פרספקטיבה פסיכואנליטית

  מאמרה של ד"ר עירית קליינר-פז

  זוגיות בימי קורונה והתמודדות עם פחד קיומי: פרספקטיבה פסיכואנליטית
 • מחבואים בחדר המשחקים: על אובדן אובייקט והעברה בטיפול בילדים

  סיכום מאמרה של פרנקיאל

  אובדן אובייקט והעברה בטיפול בילדים - סיכום מאמרה של פרנקיאל
 • אידיאליזציה בהעברה ובהעברה הנגדית: סקירת הגישות השונות

  תקציר מאמרו של Ortmeyer

  אידיאליזציה בהעברה ובהעברה הנגדית: תקציר מאמרו של Ortmeyer
 • העברה, העברה נגדית והזדהות בהדרכה קלינית: גורמים ותהליכים בלתי מודעים

  מאמרו של Bush

  העברה, העברה נגדית והזדהות בהדרכה קלינית
 • היינץ קוהוט ופסיכולוגיית העצמי: סקירת מערכת

  צוות בטיפולנט

  היינץ קוהוט ופסיכולוגיית העצמי: סקירת מערכת
 • העברה והעברה נגדית בטיפול קוגניטיבי: התבוננות ויישום בטיפול

  סיכום מאמרה של קרטרייט

  העברה והעברה נגדית בטיפול קוגניטיבי: סיכום מאמרה של קרטרייט
 • טרנספרנס לאחר הטיפול: מאפייני ההעברה שלאחר סיום הטיפול

  תקציר מאמרו של ברגמן

  טרנספרנס לאחר הטיפול: תקציר מאמרו של ברגמן
 • בושה ואשמה בהדרכה בפסיכותרפיה עקב יחסי ההעברה-העברה נגדית

  תקציר מאמרם של Alonso & Rutan

  בושה ואשמה בהדרכה בפסיכותרפיה תקציר מאמרם של Alonso ו-Rutan
 • מחשבות על פרוורסיית העברה: הפרוורסיה כמצב קליני מובחן

  תקציר מאמרו של אצ'גויין

  מחשבות על פרוורסיית העברה- תקציר מאמרו של אצ'גויין
 • נקודות המפגש בין העברה והעברה נגדית לבין הטכניקה הפרשנית

  צוות בטיפולנט

  העברה, העברה נגדית ופרשנות: הדיון העכשווי
 • פחד המטפל מאקטינג אאוט והשפעתו על דפוס ההעברה-העברה נגדית

  סיכום מאמרו של ברנסטיין

  פחד המטפל מאקטינג אאוט- סיכום מאמרו של ברנסטיין
 • אותנטיות במפגש הפסיכואנליטי - פרק לקריאה מספרה של ארמה ברנמן פיק

  ד"ר עמית פכלר

  אותנטיות במפגש הפסיכואנליטי - פרק לקריאה מספרה של ארמה ברנמן פיק
 • אותנטיות וזיוף בהעברה נגדית: סקירת מפגש בהשתתפות אירמה ברנמן פיק

  נעה ביימן

  אותנטיות וזיוף בהעברה נגדית: סקירת מפגש בהשתתפות אירמה ברנמן פיק