חיפוש

מלאני קליין - אוסף מאמרים

 • הזדהות השלכתית - היסטורה של התפתחות המושג

  צוות בטיפולנט

  הזדהות השלכתית - היסטורה של התפתחות המושג
 • קליין - איך עובדים? רשמים מיום עיון לרגל צאת הספר 'מלאני קליין- כתבים נבחרים'

  צוות בטיפולנט

  קליין - איך עובדים?: רשמים מיום עיון
 • המעבר מן העמדה הסכיזו-פרנואידית לעמדה הדיכאונית בערב יום השואה

  מאמרו של אורי פריד

  המעבר מן העמדה הסכיזו-פרנואידית לעמדה הדיכאונית בערב יום השואה
 • יישומים קליניים של עבודתה של מלאני קליין- הופעת הנרקיסיזם

  צוות בטיפולנט

  יישומים קליניים של עבודתה של מלאני קליין- הופעת הנרקיסיזם
 • נקודות המפגש בין העברה והעברה נגדית לבין הטכניקה הפרשנית

  צוות בטיפולנט

  העברה, העברה נגדית ופרשנות: הדיון העכשווי
 • צרות עין, ערך עצמי ופחד מנפרדות: דיון ביקורתי ברעיונותיה של מלאני קליין

  תקציר מאמרו של Colman

  צרות עין, ערך עצמי ופחד מנפרדות: תקציר מאמרו של Colman
 • העמדה הדיכאונית - עמדה אחת מתוך העמדה התיאורטית של קלייין

  צוות בטיפולנט

  העמדה הדיכאונית
 • העמדה הסכיזואידית פרנואידית - עמדה אחת מתוך העמדה התיאורטית של קלייין

  צוות בטיפולנט

  העמדה הסכיזואידית פרנואידית
 • החוויה הנפשית בעמדה הסכיזו-פרנואידית: תיאור מקרה

  תקציר מאמרו של ווסקה

  החוויה הנפשית בעמדה הסכיזו-פרנואידית: תקציר מאמרו של ווסקה
 • עיקרי השוני בין התפיסה הקלייניאנית והפרוידיאנית: מונחים בסיסיים

  סיכום הרצאתו של וורוס

  מונחים בסיסיים במחלוקת בין קליין לפרויד: סיכום הרצאתו של וורוס
 • פרספקטיבה נאו-קלייניאנית על חווית הגוף והשפה

  מאמרה של לומבארדי

  פרספקטיבה נאו-קלייניאנית על חווית הגוף והשפה: מאמרה של לומבארדי
 • החרדה במוקד ההתפתחות הנפשית בתיאוריה של מלאני קליין

  תקציר מאמרם של דה ביאנצ'די ועמיתים

  פרספקטיבה נאו-קלייניאנית על חווית הגוף והשפה: מאמרה של לומבארדי