חיפוש

הרהורים ברוח פוסט קלייניאנית בעקבות הסדרה "תמונות מחיי נישואין"

במסגרת הרצאתה, הציעה קרן שפירא ניתוח של מערכת היחסים של הזוג מ"תמונות מחיי נישואין" ברוח פוסט קלייניאנית. היא התמקדה בקטע האחרון בסדרה, בו ג’ונתן משתף את מירה בחלום רע אשר חלם, והשתמשה בו כעדות קלינית ליחסי האובייקט המופנמים ולשורשי המצוקה הזוגית. בתוך כך, הדגימה איך אפשר לחשוב את החיבור הזוגי, לזהות את מערכת ההגנות-פנטזיות-חרדות משותפות, ולמקם את השבר ההתפתחותי העומד בבסיס המשבר ביחסים.