חיפוש

טפסים להסכמה על ויתור סודיות

צוות בטיפולנט

פסיכולוגים מחוייבים בשמירת סודיות בנוגע לכל מידע שברשותם תחת חיסיון 'מטפל-מטופל'. עם זאת, לעיתים עולה צורך בשיתוף פעולה עם אנשי מקצוע נוספים לצורך העבודה המקצועית, כגון: פסיכיאטר, מורה, יועצת וכו׳. מעבר לשיתוף פעולה בין אנשי המקצוע, לעיתים יש צורך בוויתור סודיות כאשר ההתערבות הפסיכולוגית מוזמנת על ידי רשויות המדינה (רווחה, בית המשפט וכו׳), מקומות עבודה או גופים אחרים, לחלופין כאשר אחד הגופים הללו מבקשים מידע על המטופל/ת. 

על פי העקרונות המנחים ב'קוד האתי של הפסיכולוגים' ו'חוק זכויות החולה', מסירת מידע או העתק הרשומה הפסיכולוגית למי שאינו המטופל או הוריו, תתקיים בתנאי שהתקבלה הסכמה מפורשת וחתומה מהמטופל או ממייצגיו החוקיים. כמו כן, באבחון למטרות השמה על הפסיכולוג ליידע את הנבדק בעת עריכת ההסכמה מדעת למי תימסר הרשומה ומסירת רשומת האבחון תתבצע רק לאחר קבלת ויתור על סודיות מהנבדק או באי כוחו.

לפניכם הצעה לטפסי 'ויתור סודיות' עבור קטינים ובוגרים לשימושכם בקליניקה:

מסירת מידע ללא הסכמה על ויתור סודיות  

במקרים של חובת דיווח, בהם על פי החוות דעת המקצועית המטופל נמצא במצב של סיכון לעצמו או לאחרים, פסיכולוגים אינם מחויבים בשמירת הסודיות. במקרה של הפרת סודיות על פי חוק, על הפסיכולוג ליידע, במידת האפשר, את המטופל או הוריו על מהלך זה. קרא עוד - פנייה לעובדת סוציאלית לחוק הנוער וחובת דיווח.

מידע נוסף והבהרות 

למידע נוסף והבהרות, ניתן לעיין ב'הקוד האתי של הפסיכולוגים'. במידה שיש סתירה בין הכתוב להלן לבין נוסח הקוד האתי, נוסח הקוד האתי והתקנות הנגזרות וממנו הם הקובעים.

יובהר כי התכנים, המידע והטפסים המוצגים בעמוד זה הינם בגדר המלצה בלבד, אינם מהווים ייעוץ מקצועי או רשמי, ואינם מתאימים לנסיבותיו הספציפיות של כל מקרה ומקרה. המידע והטפסים מהווים מידע כללי בלבד, לסיוע ושימוש אישי של המטפל, וכל פעולה שנעשית על פי המידע והטפסים הינה על אחריות המטפל בלבד.

עדכון אחרון: 12.2021 - אם מצאתם\ן מידע שאינו עדכני או חסר, ניתן לפנות אלינו במייל

חושבים כאן ועכשיו - שיחה עם מארק סולמס
מרק סולמס – מה מטפלים צריכים לדעת על המוח כדי לעזור טוב יותר למטופליהם?
אירוע מקוון
29/5/22
DBT 2022 - התחברות והתרחבות
הכנס הראשון מסוגו ובהיקפו לטיפול דיאלקטי התנהגותי, שסוקר התבססות והתרחבות של הטיפול הדיאלקטי התנהגותי בישראל ובעולם. הרצאות מרכזיות של פרופ' ג'יל ראתוס וד"ר יפעת כהן, הרצאות DBTed וסדנאות מקבילות
מכון אופק לטיפול ולימוד DBT ומכון מפרשים
9-10/6/2022
על אהבה ודחייה בטיפול ממוקד - ואף מילה על נרקיס
"מנשקים מנשקים מנשקים - בסוף יוצאת נסיכה". ערב בנצ'מרק על אהבה ודחייה בטיפול ממוקד. במפגש יוצג מקרה טיפולי ולאחריו יתקיים דיון במקרה מזווית של שתי גישות טיפוליות
האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת, אונליין
9/6/2022
רסיסי שפה: פגיעה עצמית מפרספקטיבה פסיכודינמית
פגיעה עצמית לא אובדנית (self injury) ממלאת מגוון פונקציות פסיכולוגיות שביניהן וויסות רגשי, הפסקת מצבי דיסוציאציה, יצירת תקשורת בין אישית, ייצוג היבטים אישיותיים ועוד. אך מהן הדינמיקות הנפשיות הלא מודעות העומדות בבסיסן של פונקציות אלו? הרצאת זום ללא תשלום
המרכז להתמודדות עם פגיעה עצמית
30/5/2022
חושבים כאן ועכשיו - שיחה עם מארק סולמס
מרק סולמס – מה מטפלים צריכים לדעת על המוח כדי לעזור טוב יותר למטופליהם?
אירוע מקוון
29/5/22
DBT 2022 - התחברות והתרחבות
הכנס הראשון מסוגו ובהיקפו לטיפול דיאלקטי התנהגותי, שסוקר התבססות והתרחבות של הטיפול הדיאלקטי התנהגותי בישראל ובעולם. הרצאות מרכזיות של פרופ' ג'יל ראתוס וד"ר יפעת כהן, הרצאות DBTed וסדנאות מקבילות
מכון אופק לטיפול ולימוד DBT ומכון מפרשים
9-10/6/2022
על אהבה ודחייה בטיפול ממוקד - ואף מילה על נרקיס
"מנשקים מנשקים מנשקים - בסוף יוצאת נסיכה". ערב בנצ'מרק על אהבה ודחייה בטיפול ממוקד. במפגש יוצג מקרה טיפולי ולאחריו יתקיים דיון במקרה מזווית של שתי גישות טיפוליות
האגודה הישראלית לפסיכותרפיה ממוקדת, אונליין
9/6/2022
רסיסי שפה: פגיעה עצמית מפרספקטיבה פסיכודינמית
פגיעה עצמית לא אובדנית (self injury) ממלאת מגוון פונקציות פסיכולוגיות שביניהן וויסות רגשי, הפסקת מצבי דיסוציאציה, יצירת תקשורת בין אישית, ייצוג היבטים אישיותיים ועוד. אך מהן הדינמיקות הנפשיות הלא מודעות העומדות בבסיסן של פונקציות אלו? הרצאת זום ללא תשלום
המרכז להתמודדות עם פגיעה עצמית
30/5/2022