חיפוש

רב שיח - תמונות מחיי זוגיות

במסגרת רב-שיח מסכם זה, ענה חגי לוי, יוצר הסדרה "תמונות מחיי נישואין", על שאלות הקהל והמרצים. הוא סיפר על חוויתו לנוכח הניתוחים השונים של יצירתו, על עמדתו המורכבת ביחס לטיפול זוגי, תהליך העיבוד של יצירת המקור של אינגמר ברגמן, העבודה הרגשית עם השחקנים במהלך הצילומים, וההבדלים בהתקבלות הסדרה במקומות שונים ברחבי העולם.