תפריט נגישות

רגעים חיים ואינטואיציה בהעברה נגדית

מרכז רבין, ת"א
16-17.3.2023
מארגני הכנס: מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו

הכנס התמקד בהקשבה להעברה נגדית כדרך לייצר מגע עם האמת הרגשית של המטופל דרך תפיסתו של הינשלווד ובראי הגותו של ביון.

הכנס השנתי של מכון תל אביב לפסיכואנליזה בת זמננו אירח השנה את הפסיכואנליטיקאי פרופ' רוברט הינשלווד. הכנס עסק בהמשגתו של פרופ' הינשלווד את האפשרות להתעוררות "רגעים חיים" בטיפול, בהם פרשנות המטפל יוצרת מגע רגשי עם המטופל, ואת ההקשבה להעברה נגדית כדרך לכך. כמסגרת התייחסות רחבה לרעיונותיו של פרופ' הינשלווד, הוצגו ונידונו היבטים שונים בתיאוריה של קליין וממשיכיה ובעיקר בתיאוריית החשיבה של ביון.