תפריט נגישות

פרשנות: יצירת קשר אותנטי

מרצה:
פרופ' רוברט הינשלווד

במסגרת הרצאתו הפותחת בכנס, הציג פרופ' רוברט הינשלווד את המשגתו ל"רגעים חיים" אשר יכולים להתרחש בטיפול, רגעים בהם מתקיים מגע רגשי בין המטפל למטופל, בהם הפרשנות של המטפל עולה בקנה אחד עם אמת רגשית של המטופל. בנוסף לאפיון רגעים אלה, הציע פרופ' הינשלווד כיצד ניתן לזהות אותם. זאת, תוך הפניית הקשב של המטפל להעברה הנגדית. כדי להדגים רעיונות אלה הביא בפירוט תיאורי מקרה מעבודתם של בריטון ושטיינר, ג'וזף ומעבודתו שלו. הרצאתו התקיימה באנגלית.