תפריט נגישות

מחשבות על ההשפעה של ביון על גרין

מרצה:
אליס בוראס

הרצאתה של אליס בוראס עסקה בהשפעות אפשריות של ביון על אנדרה גרין. לאחר שתיארה את מסלול התפתחות חשיבתו של גרין, תוך הצגת השפעות של תיאורטיקנים שונים עליו, התמקדה בהשפעתו של ביון עליו.  בוראס הציגה את הדהודי רעיונותיו של ביון אצל גרין בכמה נושאים מרכזיים כהתפתחות החשיבה, מקום הרגש בתוכה, תקשורת לא מילולית, ועוד. בתוך כך, התמקדה במקומו של השלילי אצל השניים (מינוס K אצל ביון וה"נגטיב" אצל גרין) לא רק בחסימת תהליכי חשיבה אלא גם בהתפתחותם.