חיפוש

בין קליין להינשלווד: שיחה

מרצה:
פרופ' רוברט הינשלווד ופרופ' ענר גוברין

פרופ' ענר גוברין ופרופ' רוברט הינשלווד שוחחו על נקודות המפגש וההבדלים בין תפיסותיו של פרופ' הינשלווד ובין התיאוריה הקלייניאנית. בתשובה לשאלותיו של פרופ' גוברין, התייחס פרופ' הינשלווד בין היתר לתפיסתה של קליין ושל ממשיכיה המסורתיים את ההעברה הנגדית, ולאופן בו ניתן למקם את מושג ההזדהות ההשלכתית בהיווצרות רגעים חיים בטיפול. כמו-כן, הציע פרופ' הינשלווד עקרונות שונים לבחינת פרשנויות המאפשרות רגעים כאלה. השיחה התקיימה באנגלית.