תפריט נגישות

עיון ביקורתי במאמרו של ביון "הערות על זיכרון ותשוקה"

מרצה:
ד"ר גדי בן שפר

הרצאתו של ד"ר גדי בן שפר התמקדה במאמרו הקצר של ביון "הערות על זיכרון ותשוקה", טקסט מכשף לדידו בעל אופי התקבלות חריג בהיסטוריה של השיח הפסיכואנליטי. ד"ר בן שפר הציג את הרעיונות המופיעים במאמר זה ולאחר מכן הצביע על הקבלות ביניהם ובין העולה מכתיבתו של פרויד על הטכניקה הפסיכואנליטית הקלאסית. לאחר מכן, הרחיב על היסוד המיסטי הטרנס סובייקטיבי בכתיבתו של ביון והדגים רעיונות אלה באמצעות תיאור מקרה מעבודתו.