תפריט נגישות

אינטואיציה: האוזן השלישית

מרצה:
פרופ' רוברט הינשלווד

במסגרת הרצאה זו, התמקד פרופ' רוברט הינשלווד באופני ההקשבה ליחסי העברה כתקשורת לא מילולית הנוצרת בין מטפל למטופל דרך רעיונותיו של ביון. הוא הציג את ההקשבה לתקשורת הלא מילולית כדרך להגיע לאמת הרגשית של המטופל, זאת בשל יכולתה לעקוף את הקשיים האינהרנטים לשפה. פרופ' הינשלווד שרטט את התפתחות החשיבה של ביון על נושאים אלה, תוך התייחסות רחבה והיסטורית לשיח הפסיכואנליטי ולתיאורטיקנים שונים אשר השפיעו על ביון כהיימן, ג'וזף, רייק ועוד. ההרצאה ניתנה באנגלית.