תפריט נגישות

עיון ביקורתי במאמרו של ביון - התדיינות

מרצה:
ד"ר שלומית ידלין גדות

ד"ר שלומית ידלין גדות דנה בהרצאתו של ד"ר גדי בן שפר, תוך התמקדות ברכיב הטרנס סובייקטיבי אצל ביון כרכיב תרפויטי. על בסיס כתיבתו של פרויד, הציגה ד"ר ידלין גדות את שורשיו של רכיב זה, והציעה עבודה איטית ושאינה מקצרת תהליכים עמו בטיפול. בתוך כך, העמיקה את ההתבוננות בתיאור המקרה אשר הביא ד"ר בן שפר בהרצאתו. לאחר דבריה, התקיים שיח פתוח עם הקהל.