תפריט נגישות

דברי פתיחה - אינטואיציה בהעברה נגדית

מרצה:
מיכל הסל קומורניק ושימי תלמי

הכנס נפתח בדברי פתיחה וברכה אשר נשאו מיכל הסל קומורניק ושימי תלמי. תחילה בירכה הסל קומורניק את פרופ' רוברט הינשלווד והציגה מתרומתו לשיח הפסיכואנליטי וחלק מהנושאים בהם יעסוק הכנס. לאחר מכן, עלתה לשאת דברים שימי תלמי. בין היתר, התייחסה תלמי לקשרים אפשריים בין פוליטיקה ופסיכואנליזה בהקשר של המצב הנוכחי בארץ ולכך שהפסיכואנליזה איחרה להכיר בסובייקטיביות של המטפל ובהעברה הנגדית כמשאבים חיוניים בטיפול. החלק הראשון של דברי הפתיחה ניתן באנגלית והחלק השני בעיקר בעברית.