חיפוש

העברה בין דורית של תגובות פוסט טראומטיות וחוסן אצל דור שני במשפחות ניצולי שואה

במסגרת ההרצאה, עסקה פרופ' אירית פלזן בתגובותיהם של בני ניצולים לאירועים שחלו בארה"ב בתקופה שבין מרץ 2020 לעת הנוכחית, כפי שנצפו בפגישות מקוונות שנוצרו באופן ספונטני על ידי ארגונים של בני ניצולים בארה"ב ובקנדה, ובמחקר אמפירי שנערך במדגם של בני ניצולים מארגונים אלו. בתוך כך, פרופ' פלזן ביקשה להתייחס לעובדה כי מחקרים ומטה-אנליזות שונות בנושא טראומות קולקטיביות, מראים שסימפטומים פוסט-טראומטיים אצל הורים קשורים לרגישויות ספציפיות אצל צאצאיהם ביחס לאירועי לחץ בחיי הצאצאים (שלא נחשפו לאותן טראומות הוריות). בתוך כך, ממצאים מלמדים כי אוכלוסיית הדור השני במשפחות של ניצולי שואה מראים שכיחות גבוהה יותר של סינדרומים פוסט-טראומטיים בחייהם, בהיעדר שכיחות גבוהה יותר של אירועים טראומטיים בהשוואה לאחרים, תוך שישנה נטייה לתגובות קטסטרופליות יותר, בהשוואה לאחרים, מול מצבים המהווים או מסמלים סכנת חיים, כגון מחלות חמורות או איום של התקפה גרעינית. בעקבות ממצאים אלו, הציעה פרופ' פלזן כי ניתן היה לשער שתגובותיהם של בני ניצולים למגפת הקורונה, ובעיקר למשבר החברתי-כלכלי ופוליטי בארה"ב התרחש בו-זמנית, יהיו קשות יותר. 

פרופ' אירית פלזן, פסיכולוגית קלינית, מרצה במחלקה לפסיכולוגיה, אוניברסיטת קולומביה (ניו-יורק).

מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
שנת הלימודים 2022-23
מגוון תכנים לעוסקים.ות בטיפול, חינוך וייעוץ • בית ללימוד ותרגול מאז 1998 • רמת השרון | צפון | אונליין • אפשרות לגמול שבתון או גמול אישי • מיטב המנחות והמנחים
מרכז גוף-נפש
הרשמה מוקדמת עד 15.08.22
החיים כהחמצה מופלאה
יום עיון לרגל השקת הספר החמצה/ אדם פיליפס תרגום: אילת רז עריכה מדעית: חגית אהרוני ואילת רז יעוץ לתרגום: זלדה פדה
תולעת ספרים, תל אביב
1/7/2022
מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
שנת הלימודים 2022-23
מגוון תכנים לעוסקים.ות בטיפול, חינוך וייעוץ • בית ללימוד ותרגול מאז 1998 • רמת השרון | צפון | אונליין • אפשרות לגמול שבתון או גמול אישי • מיטב המנחות והמנחים
מרכז גוף-נפש
הרשמה מוקדמת עד 15.08.22
החיים כהחמצה מופלאה
יום עיון לרגל השקת הספר החמצה/ אדם פיליפס תרגום: אילת רז עריכה מדעית: חגית אהרוני ואילת רז יעוץ לתרגום: זלדה פדה
תולעת ספרים, תל אביב
1/7/2022