חיפוש

הקשר בין לקות שפה וליקוי בתאוריית המיינד: ד"ר רמה נובוגרודסקי

פורסם על ידי בטיפולנט

הרצאתה של ד"ר רמה נובוגרודסקי מתוך יום העיון "חידת האוטיזם".