חיפוש

תרומת ההדרכה לתוצאות טיפול מנקודת ראות המודרכים

מרצה:
פרופ' יונה טייכמן, ד"ר גבע שנקמן וד"ר אטי ברנט

פרופ' יונה טייכמן הציגה בהרצאתה את החשיבות האדירה שבבחינת הקשר מדריך-מודרך ובחינת תרומתה של ההדרכה לתוצאות הטיפול. במחקר הנוכחי, לו היו שותפים ד"ר גבע שנקמן וד"ר אטי ברנט, מדידת תרומת ההדרכה נעשתה בהסתמך על הערכתם הסובייקטיבית של המודרכים כפי שנמדדה באמצעות שאלון שפותח באופן ייעודי למחקר. ניתוח גורמים לפריטי השאלון הצביע על שני פקטורים מרכזיים של הדרכה - פקטור תמיכתי ופקטור דידקטי. הממצאים הראו כי ישנה תרומה משמעותית של שני הפקטורים הללו לתחושת התרומה של ההדרכה להצלחת הטיפול, עם בולטות לפקטור התמיכתי. בהמשך הציגה ד"ר אטי ברנט הציגה את ניתוח התוכן של חומר שנאסף משאלות פתוחות עליהן ענו מודרכים במחקר. השאלה הראשונה הייתה כיצד ההדרכה תרמה והשאלה השנייה ביקשה מהמודרכים לשתף חוויה משמעותית מן ההדרכה. ניתוח התמות העלה 3 קטגוריות מרכזיות: התפתחות עצמית של המטפל, יחסי מדריך-מודרך והתמודדויות מול המטופל. אחד הנושאים שהדגישה ד"ר ברנט בנוגע ליחסי מדריך-מודרך היו חשיבות ההכרה בנושא הביקורת בהדרכה והשפעותיה על הצלחת ההדרכה. תמה חזקה נוספת שעלתה מן הניתוח הייתה העבודה עם העברה נגדית במסגרת ההדרכה ותרומתה להצלחת הטיפול.

מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
כנס "שיחות" החמישי- מגדר בין מיצר למרחב
הכנס יחקור את התנועה המגדרית, את מהותה, את האופנים השונים שדרכם היא נפגשת עם החשיבה התיאורטית הפסיכולוגית לסוגיה, ואת הדרכים שבהן מפגש זה בא לידי ביטוי בטיפול הפסיכולוגי.
שיחות, תל אביב
5/7/2022
שנת הלימודים 2022-23
מגוון תכנים לעוסקים.ות בטיפול, חינוך וייעוץ • בית ללימוד ותרגול מאז 1998 • רמת השרון | צפון | אונליין • אפשרות לגמול שבתון או גמול אישי • מיטב המנחות והמנחים
מרכז גוף-נפש
הרשמה מוקדמת עד 15.08.22
החיים כהחמצה מופלאה
יום עיון לרגל השקת הספר החמצה/ אדם פיליפס תרגום: אילת רז עריכה מדעית: חגית אהרוני ואילת רז יעוץ לתרגום: זלדה פדה
תולעת ספרים, תל אביב
1/7/2022
מפגש מתעניינים -המחלקה לפוטותרפיה
השימוש בצילום ככלי טיפולי מאפשר התבוננות עמוקה בתהליכים נפשיים, ומציע דיאלוג בין המציאות הפנימית והחיצונית של האדם. בתהליך הטיפולי מתרחשת עבודה רגשית וחווייתית באמצעות צילום פעיל ועבודה עם מאגר צילומים אישיים.
בי"ס מוסררה, ירושלים
13/07/2022
קוראים כאן ועכשיו -שיחה עם ד"ר ניצה ירום
מכון מפרשים שמח להזמין אתכם לסדרת הרצאות מקוונות עם כותבי הספרים החדשים בעולם הפסיכותרפיה: בהנחיית: פרופ. ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן
אירוע מקוון,מכון מפרשים האקדמית תל אביב יפו
31/07/2022
כנס "שיחות" החמישי- מגדר בין מיצר למרחב
הכנס יחקור את התנועה המגדרית, את מהותה, את האופנים השונים שדרכם היא נפגשת עם החשיבה התיאורטית הפסיכולוגית לסוגיה, ואת הדרכים שבהן מפגש זה בא לידי ביטוי בטיפול הפסיכולוגי.
שיחות, תל אביב
5/7/2022
שנת הלימודים 2022-23
מגוון תכנים לעוסקים.ות בטיפול, חינוך וייעוץ • בית ללימוד ותרגול מאז 1998 • רמת השרון | צפון | אונליין • אפשרות לגמול שבתון או גמול אישי • מיטב המנחות והמנחים
מרכז גוף-נפש
הרשמה מוקדמת עד 15.08.22
החיים כהחמצה מופלאה
יום עיון לרגל השקת הספר החמצה/ אדם פיליפס תרגום: אילת רז עריכה מדעית: חגית אהרוני ואילת רז יעוץ לתרגום: זלדה פדה
תולעת ספרים, תל אביב
1/7/2022