חיפוש

מניעת אובדנות בישראל: אתגרים, חסמים וטעויות חשיבה

מרצה:
פרופ' גיל זלצמן

בהרצאתו תיאר פרופ' גיל זלצמן את חשיבותה של הטמעת חשיבה פוליטית ומנהיגותית בתחום מניעת האובדנות. בפרט, הוא ביקש לטעון כי הממשק המצומצם מאוד בין גורמים שונים במערכת הציבורית מעכב את פיתוחו של תחום זה. לשם כך, הוא סקר את הצעדים שנוקטות מדינות אחרות לשם מיגור תופעת האובדנות, תוך ניסיון להפריך מיתוסים שהשתרשו בתחום זה ומעכבים גם הם היכולת שלנו לחולל שינוי בשיעורי האובדנות בחברה הישראלית.