חיפוש

"לא להפיל את המקל": ממצאים ראשוניים אודות תהליך בניית רצף טיפול לאנשים שביצעו נסיון אובדני קשה

בהרצאתו תיאר מר גיל רביב את פעילותו של צוות מקצועי ייחודי, אשר שם לו למטרה לייצר רצף טיפולי מחזיק עבור אנשים שביצעו ניסיונות אובדניים חמורים בעבר. מתוך הכרה כי מדובר באוכלוסייה בסיכון גבוה למצוקה נפשית ולניסיונות אובדניים חוזרים, ביקש הצוות לוודא את רציפות העברת המידע בין הגורמים השונים שבאים במגע עם המטופל - בית החולים וגורמי הטיפול בקהילה. רביב תיאר את ממצאי המחקר שביצע בנושא זה, תוך סקירת היתרונות הטמונים באימוץ מודל מניעתי פרואקטיבי ויישומי זה גם בארגוני בריאות נוספים.