חיפוש

גישות חדשות להבנה ומניעת אובדנות: התיאוריה התלת שלבית של קלונסקי

מרצה:
פרופ' דיוויד קלונסקי

הרצאה זו עסקה במודל שהגה פרופ' קלונסקי בשנת 2014, לפיו הקשר שבין מחשבה אובדנית לפעולה צריכה להנחות את כל מסגרות החשיבה התיאורטיות בתחום האובדנות. מסגרת זו חשובה משום שמרבית האנשים עם מחשבות אובדניות מעולם לא ניסו לבצע ניסיון אובדני, ולכן יש לשאול את עצמנו מה מבחין אותם מאלה אשר כן פועלים את כוונותיהם.