חיפוש

מה למדנו מ-15 שנות מחקר אודות התנהגות אובדנית חמורה מבחינה רפואית?

בהרצאתו המקיפה, תיאר ד"ר יוסי לוי בלז פרויקט מחקר ייחודי בקרב אנשים שביצעו ניסיונות אובדניים חמורים וחריפים. מטרת החוקרים הייתה לבחון ממקור ראשון את מכלול המאפיינים, הנסיבות ורצף האירועים שהובילו לבחירה של אנשים אלה בפעולה קטלנית מסוג זה. לוי בלז עסק בהרחבה ביכולת לשאת כאב נפשי ולהביע אותו באמצעים שונים, ובהשלכות הקליניות של ממצאים אלה.