חיפוש

מערכות מוחיות המתווכות שטף דיבור: מחקרי דימות מוחי באנשים עם גמגום התפתחותי ובחולי טרשת נפוצה

מרצה:
פרופ' מיכל בן שחר

פרופ' מיכל בן שחר הציגה את התחום של מחקר מוחי במערכות המתווכות שטף דיבור, ומיפתה את השינוי הדרמטי שהתחולל בתחום מחקר זה ב-20 השנה האחרונות. כיום, סיפרה פרופ' בן שחר, ההנחה היא שבמוח קיים אוסף נרחב של מסלולים מוחיים ענפים עם תפקידים שונים, שנמצאים באינטראקציה המובילה לדיבור והבנת שפה. במקביל לשינויים בהבנת הנוירוביולוגיה של יכולות השפה, תיארה פרופ' בן שחר את הגישות המתפתחות למיפוי מוחי באנשים חיים. על בסיס הכלים הקיימים, היא הציגה ממצאים ממחקרים באנשים עם קשיים שפתיים, אשר שופכים אור על תפקידן הכולל של מערכות מוחיות ביצירת והפקת שטף דיבור.