חיפוש

תפקוד מוטורי וזיהוי הבעות פנים אצל חולי הנטינגטון

מרצה:
נטע יצחק

בהרצאתה של נטע יצחק, היא דנה בקשר שבין תפקוד מוטורי וזיהוי רגש בחולי הנטינגטון. ראשית, יצחק הדגימה את הכלי הנפוץ כיום למדידת זיהוי הבעות פנים רגשיות, והציגה את מגבלותיו. כמו כן, היא סיפרה על שימוש חדשני בסט הבעות פנים שכולל הבעה עדינה יותר של רגשות שונים. בעזרת כלי מחקרי זה, תיארה יצחק, ניתן היה לבחון את קיומם של ליקויים עדינים בזיהוי רגש אצל חולי הנטינגטון, אשר לעתים קרובות מציגים ליקוי ביכולת זו בשלבים שונים של התקדמות המחלה.