חיפוש

תסמונת הקשת האוטיסטית – יש דבר כזה?

מרצה:
פרופ' יונתה לוי

הרצאתה של פרופ' יונתה לוי ביקשה לסקור לעומק את ההתפתחות ההיסטורית של הקטגוריה האבחונית של תסמונת הקשת האוטיסטית, ולבחון האם קטגוריה זו בכלל תקפה. פרופ' לוי טענה כי הגישה העכשווית לתסמונת נובעת מהשאיפה המתמשכת לדבוק במודל הרפואי, מתוך כוונה להצביע על המקור הביולוגי שלה. עם זאת, לאחר עשרות שנים של מחקר וטיפול באנשים שמאובחנים על הרצף האוטיסטי, ביקשה פרופ' לוי לתת מקום לספקות ואף לערער על האבחנה והראייה הדומיננטית של אוטיזם, והסבירה את החסרונות המובנים שלדעתה קיימים בקטגוריה האבחנתית של תסמונת הקשת האוטיסטית.