חיפוש

כיצד אנו הופכים מודעים לחוויה הרגשית

מרצה:
פרופ' נחשון מירן

במסגרת הרצאתו, פרופ' נחשון מירן ביקש לטעון שהחוויה הרגשית המודעת עליה ניתן לדווח, היא למעשה רק חלק מסוים מתוך מגוון הרכיבים של חוויית רגש אנושי. הוא הציג תיאוריות משדה המחקר הנוירופסיכולוגי וממצאים חדשניים מהמעבדה שלו ששופכים אור על האופן בו חוויה רגשית מקבילה לחוויה תפיסתית. מכיוון זה, עסק פרופ' מירן ביתרונותיהם של מודלים חישוביים שונים בעזרתם ניתן לחקור כיצד אנשים תופסים ומזהים רגשות.