חיפוש

החוזה הטיפולי: בנייה, ניהול ומחשבות נוספות

בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה
גיליון 39/18

החוזה הטיפולי / שתיקת הכספים התבוננות על מקומו של הכסף בשיח ובמרחב הפסיכואנליטי / המלצות קליניות לקביעת התשלום בחוזה הטיפולי הראשוני

בטיפולנטהחוזה הטיפולי

בנייה, ניהול ומחשבות נוספות

החוזה הטיפולי בפסיכותרפיה מוגדר בספרות המקצועית כ"הסכם בין המטפל למטופל בנוגע לעבודה משותפת לשם שיפור מצבו הנפשי וקשייו של המטופל". תחת הגדרה פורמלית זו שוכנות סוגיות ותהיות רבות הנוגעות לניהול מסגרת הטיפול, משמעות המסגרת הטיפולית לקשר הטיפולי ומשמעותן של הפרות החוזה. בספרם 'עקרונות הפסיכותרפיה' מציעים Weiner & Bornstein סקירה של האלמנטים המרכזיים אותם יש לכלול בעת בניית החוזה הטיפולי. באופן טבעי, בין אלמנטים אלו נכללת התייחסות להסדרי התשלום, מועדי ומשך הפגישות ומקום הפגישות, עליהם ניתן לקרא בהרחבה בסדרת המאמרים הבאה.

אלמנט בסיסי ומרכזי בחוזה הטיפולי הוא התשלום. מיקי תודר גולדין מציגה במאמרה שתיקת הכספים התבוננות על מקומו של הכסף בשיח ובמרחב הפסיכואנליטי, ואילו Lovinger מציע במאמרו המלצות קליניות לקביעת התשלום בחוזה הטיפולי הראשוני. המורכבות הנוגעת לטיפולים מוזלים או ללא תשלום מוצגת במאמרו של Erle על הסטינג של התשלום בפסיכותרפיה ובמאמרם של Yoken & Berman תוצאותיו ויעילותו של טיפול פסיכולוגי הממומן על ידי צד שלישי.

כאשר אנו חושבים על מקום הטיפול אנו נוטים לחשוב על מפגשים הנערכים בקליניקה, אך תפיסות טיפוליות חדשניות מאתגרות הנחה זו. עמית וולק מציג את המודל של טיפול פסיכולוגי משפחתי בבית המשפחה, ובשיחת וידאו בין פרופ' חיים עומר לבין נחי אלון נידון הנושא של ערכה של היציאה מחדר הטיפול אל העולם הממשי.

אלמנט מהותי נוסף בקביעת החוזה הטיפולי הוא משך הפגישות, וחגית בן-שחר מציגה במאמרה כששרון נכנסה – למה מטופלים (ומטפלת) מאחרים? התבוננות במשמעותם של איחורים המפרים את "חוזה חמישים הדקות".