חיפוש

המלצות לקביעת התשלום בחוזה הטיפולי: סיכום מאמרו של לובינגר

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

(Lovinger (1978 מתאר כי הספרות העוסקת בכסף בתהליך הטיפולי מתמקדת בשני נושאים מרכזיים- משכורת המטפל והשפעות התשלום על התהליך הטיפולי. התייחסויותיו המוקדמות של פרויד (1913) לנושא התשלום נגעו בשני אספקטים אלו, והוא הניח כי טיפול רגיש בנושא התשלום יהווה מודל לטיפול כנה לנושאים טיפוליים בלתי נוחים.

על אף שחלק מהמטפלים רואים בתשלום גורם מוטיבציוני המקדם שימוש יעיל בטיפול, לא כל מטפל יקבל את ההנחה לפיה תשלום גבוה מהווה גורם מוטיבציוני מרכזי. בהתאם, מספר כותבים התייחסו לאפשרות להפחתת התשלום כאשר מטופל נקלע לקשיים כלכליים במהלך הטיפול, וכותבים אחרים התייחסו לאפשרות לקיים עם המטופל דיאלוג לגבי גובה התשלום והסדרי התשלום, כאשר המטפל מקפיד על איזון בין יכולותיו של המטופל לבין צרכיו הכלכליים של המטפל. מרבית הכותבים הדגישו את האפשרות לנהל דיאלוג על הסדרי התשלום ולהקנות לו גם משמעות בין אישית וטיפולית, אך בפועל נושא התשלום עולה בדרך כלל בשיחת הטלפון הראשונה בה המטופל פונה לטיפול.

Lovinger מתייחס לפגיעותו של המטופל בסיטואציה זו: מרבית המטופלים פונים לטיפול כאשר הם מצויים במצוקה רגשית, ולאחר שכבר יצרו קשר טלפוני עם המטפל, על כל הפנטזיות הנלוות לשיחה זו, הם פגיעים וחשופים יותר לשכנוע ולקבלת הסדרי תשלום בהם יתקשו לעמוד.

מתוך עמדה זו, Lovinger מתאר כי כאשר מטופל מבקש להגיע לטיפול ושואל כבר בטלפון לגבי המחיר, הוא מציין כי התשלום הרגיל שהוא גובה הוא X, וכי במידה והמטופל יחליט שלא להמשיך בטיפול לאחר הפגישה הראשונה, לא יחייב אותו בתשלום. במידה ויחליט להמשיך בטיפול, הפגישה תחוייב בתשלום.

Lovinger נוקט בעמדה זו מתוך רצון להעביר מסר של הזמנה ורצון לפגוש את הפונה ובו זמנית, להעביר מסר המציע למטופל "דלת יציאה" נוחה יחסית, במידה וירגיש שהתשלום גבוה מדי עבורו או שאינו מעוניין בטיפול. כמו כן, הוא מציע גישה זו מתוך רצון לייצר חופש יחסי גם לעצמו, כך שיוכל להגמיש את התשלום מבלי להבנות באופן אוטומטי סיטואציה של "עשיית טובה", עמידה על המקח או מתן הנחה.

גישה זו אמנם מלווה במקרים מסוימים בזמן עבודה שאינו מתוגמל כספית, אך Lovinger מציע כי זוהי עמדה אתית הרואה בפסיכולוג בעל מקצוע הנושא תפקיד אתי-חברתי, ולא רק בעל מקצוע הפועל לפרנסתו. 

ביבליוגרפיה

Obstacles in psychotherapy: Setting a fee in the initial contact. Lovinger, Robert J. Professional Psychology, Vol 9(2), May 1978, 350-352.