חיפוש

על הסטינג של התשלום בפסיכותרפיה: תקציר מאמרו של Erle, 1993

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

פסיכותרפיה היא הוצאה כספית ניכרת עבור מרבית המטופלים ולכן מטפלים רבים מתמודדים עם בקשות לתשלום מופחת, ובפרט במקרים בהם מדובר במפגשי פסיכותרפיה אינטנסיביים. Erle דן במאמרו משנת 1993 במורכבות הנושא של תשלום מופחת על אנליזות, אך רשמיו והתייחסויותיו רלוונטיים גם לנושא של תשלום ושל תשלום מופחת במסגרת פסיכותרפיה.

Erle מציע כי משמעותו של תשלום מופחת הוא שלמטפל ישנו תעריף קבוע התואם את ערכו, להערכתו, ועל כן נשאלת השאלה כיצד מטופלים חווים "הסדרים מיוחדים" שהמטפל מציע להם. כיצד המטופל מבין הסדר זה? כיצד הוא חווה ביטוי זה של עניין או העדפה? באיזה אופן הוא מתמודד עם השאלה האם המטפל אכן היה מקבל הסגר זה אילו יכל למלא את הקליניקה שלו במטופלים המשלמים מחיר מלא? כמו כן, כאשר אנו עוסקים בנושא זה עלינו לקחת בחשבון את האכזבה והפגיעה ברגשות הערך העצמי של המטפל הקשורים בהכרה בקושי בקבלת כמות מספקת של מקרים לאנליזה.

אנליטיקאים מעוניינים להציע אנליזה למטופלים אשר האנליזה היא הטיפול המועדף עבורם לדעתם. על סמך תפיסה זו והבנה של המגבלות הכספיות חלקם מוכנים להציע תעריפים נמוכים יותר ביחס למטופלים אותם הם רואים באופן פחות אינטנסיבי.
נושא התשלום בטיפול מלווה פעמים רבות היבט המעורר חוויות העברה, בין אם התשלום נמוך ובין אם הוא גבוה. עם זאת, קל יותר להבחין ולזהות חוויות העברה כאשר המטפל ברור מאוד לגבי עמדתו בנודע להסדרי התשלום. כך הפנטזיות של המטופל על היותו "מיוחד" אינן מתערבבות עם עמדתו וגישתו של המטפל, והוא אינו נושא בעול של תפיסת המטפל כמטפל שעלותו גבוהה מכפי שהמטופל יכול להציע.

גישה יעילה נוספת היא העברת מסר כי למטפל יש טווח מחירים עם מחיר מינימום מסוים אשר מעבר לו נקבע התשלום, בין היתר, בהתאם למצבו הכספי של המטופל. דרך קביעת הגבול התחתון האינטרס של המטפל הופך ברור, וכך גם ההבנה ששינוי במצב הכספי היה מביא לשינוי בגובה התשלום. כלומר, בהירותו של המטפל לגבי בחירת גובה התשלום משאירה פחות מקום לפנטזיות, והפנטזיות אשר מתעוררות מסתמנות באופן "נקי" יותר כפנטזיות העברה.

בדומה, Erle ממליץ שבמקרים של אנליזות לימודיות בהן למטפל אכן יש אינטרס מיוחד לקבל מטופלים לאנליזה גם אם במחיר מופחת- יקבע טווח מחירים מותאם וייחודי. כך, גם במקרה זה נוצרת הבחנה ברורה יותר בין פנטזיות העברה המתעוררות אצל המטופל לבין סיטואציה המגרה באופן מלאכותי את תחושת המיוחדות וההעדפה.

ביבליוגרפיה:

On the setting of analytic fees., Joan B. The Psychoanalytic Quarterly, Vol 62(1), Jan 1993, 106-108.