חיפוש

פותחים שנה חדשה וטובה בקליניקה – מאמרים בנושא תחילת טיפול

צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי לפסיכותרפיה - גיליון 28/16

מדריכים מעשיים לניהול המפגשים הראשונים, הערכת המטופל ויצירת חוזה טיפולי I שיטה מבוססת מחקר ליצירת המשגת מקרה I שינויים פרה-טיפוליים לטיפול וסקירת הגישות השונות כלפי תופעות ה"בריחה לבריאות" ו"בריחה למחלה" בתחילת הטיפול

הגיליון השבועי יעסוק בהתחלות חדשות בקליניקה, אך לפני כן, נפתח בפרק ספציפיות הפירוש: פסיכותרפיה באמצעות פירוש בודד מספרו של ד"ר רפאל שפרינגמן-ריבק "על הפסיכותרפיה כתשבץ היגיון" שראה אור בשנת 2008.

שנה חדשה בפתח, ועמה תחושת התחדשות וחגיגיות. גיליון זה יעסוק בהתחלות חדשות בקליניקה – במפגשים הראשונים שבפתיחת הטיפול. אל המפגש הראשון מגיע המטופל בדרך כלל בהתרגשות המהולה בחשש, וגם בנו המטפלים – משהו מתרגש לקראת המפגש עם המטופל החדש. במידה רבה המפגש הראשוני עם המטופל הנו "נותן הטון" להמשך הטיפול, ולכן ישנה חשיבות גבוהה לידע תיאורטי מבוסס מחקר ולא רק מעשי בנושא זה.

מדריך מעשי לניהול יעיל של המפגשים הראשונים ניתן למצוא בסיכום הפרקים הערכת המטופל ו-החוזה הטיפולי מספרם של וויינר וברומשטיין "עקרונות הפסיכותרפיה: קידום פרקטיקה פסיכודינמית מבוססת ראיות" שיצא לאור בשנת 2009. כמו כן, מדריך מעשי לניהול הפגישה הראשונה ניתן למצוא במאמרה של מילר (1999) הפגישה הראשונה עם מטופל חדש

כיצד מטופלים תופסים את בניית הברית הטיפולית במפגשים הראשונים ואיך הדבר משפיע על תוצאות הטיפול? מחקרם של מק'פרלן, אנדרסון ומק'קלינטוק שהתפרסם בשנת 2015 - יצירה מוקדמת של ברית טיפולית מנקודת מבטו של המטופל: מחקר איכותניבחן כיצד מטופלים תופסים את בניית הברית הטיפולית במפגשים הראשונים. 

בסקירת הרצאתם של ג'ון קרטיס וג'ורג' זילברשץ בכנס האגודה לחקר הפסיכותרפיה (SPR) שהתקיים ביוני 2016 בירושלים - שיטה מהימנה ליצירת המשגת מקרה לטיפול, יותם פלג מביא את שיטתם של קרטיס וזילברשץ להמשגת מקרים טיפוליים, שהוכחה כיעילה ביותר ביווט טיפולים על ידי מחקרים שונים.

מאיזה שלב מתקיימים שינויים חיוביים כתוצאה מהטיפול? בסיכום מאמרו של גוטרמן (1998) זיהוי שינויים פרה-טיפוליים לפני הפגישה הראשונה ניתן להבין כי השינויים מתקיימים אפילו עוד לפני הפגישה הראשונה, ובסיכום מאמרו של פריק משנת 1999 בריחה לבריאות: פרשנות חדשה ניתן למצוא סקירה של הגישות השונות לשיפור במצבו של המטופל המתרחש בתחילת הטיפול וכן להרעה במצבו של המטופל המתרחשת בשלב זה.