חיפוש

שינויים לפני הפגישה הטיפולית הראשונה: תקציר מאמרו של גוטרמן

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

Guterman פותח את מאמרו "זיהוי שינויים פרה-טיפוליים לפני הפגישה הראשונה" (Identifying pretreatment change before the first session) שהתפרסם בשנת 1999 בהתייחסות לכך שחלק מהמטופלים מדווחים כבר במפגש הטיפולי הראשון שלהם על שינויים חיוביים שהתרחשו בין הרגע בו התקשרו לקבוע פגישת טיפול לבין הגעתם אליה. הוא מכנה שינוי זה שינוי פרה-טיפולי ומתאר כי הספרות המחקרים כמעט שאינה עוסקת בנושא זה.

Guterman מתאר כי מספר מחברים העוסקים במודלים טיפוליים קצרי מועד ממוקדי-פתרון התייחסו לנושא. אחת ממטרותיהם המרכזיות של מודלים מסוג זה הוא לסייע למטופל לזהות מצבים בהם בעייתו לא התעוררה למרות שהיה צפוי שתתעורר. ב- 1987 Weiner-Davis et al תיארו כי מספר מטופלים דיווחו במפגש הטיפולי הראשון על אירועים שהתרחשו בזמן שחלף בין קביעת הטיפול לבין ההגעה אליו, ובהם הופתעו לגלות כי לא סבלו מהסימפטומים שלהם בסיטואציות שלוו בדרך כלל בסימפטומים אלו. על סמך נתונים אלו הם הציעו כי זיהוי שינויים פרה-טיפוליים שהתרחשו בשלב זה סייעו לזהות אסטרטגיות התמודדות ופתרון בעיות באופן מהיר ויעיל יותר. Weiner-Davis et al ערכו מחקר במטרה לבדוק רעיון זה באופן שיטתי, ומצאו כי קלינאים הצליחו לסייע למטופלים לזהות שינויים פרה-טיפוליים מסוג זה ב- 66% מהמקרים. ממצאים אלו שוחזרו במחקר נוסף בהמשך.

על סמך ממצאים אלו וניסיונו הקליני, Guterman מתאר כי החליט לבחון את האפשרות שהתערבות טלפונית הנערכת עוד לפני המפגש הטיפולי תקדם תהליכים של הנעת שינויים פרה-טיפוליים. כבר במהלך שיחת הטלפון הראשונית, הוא דן בקצרה עם המטופלים בבעיה שהביאה אותם לפנות לטיפול והציע משימה ממוקדת פתרון בנוסח המכוון אותם לזיהוי שינויים פרה טיפוליים:

"לפעמים אנשים מגלים כי בין זמן קביעת הפגישה לבין פגישת הטיפול הראשונה, מתרחשים מצבים בהם הם התמודדו טוב יותר מהרגיל עם הבעיה שהביאה אותם לפנות לטיפול. זיהיתי שזיהוי והתייחסות למצבים אלו בפגישת הטיפול הראשונה יכולה לעזור למצוא פתרונות לבעיה. לכן, אשמח אם עד לפגישתנו תשים לב למקרים בהם התמודדת טוב מהרגיל, פתרת בעיה או הבחנת אפילו בשינוי חיובי קטן".
בשלב מסוים של הפגישה הראשונה, Guterman הזכיר למטופל את שיחת הטלפון וביקש ממנו לספר על מקרים בהם התמודד טוב יותר. במידה והמטופל תיאר מצבים אלו, Guterman הגדיר אותם כמצבי שינוי פרה-טיפולי.

דוגמה

מטופל נשוי בן 39 תיאר בשיחה הטלפונית כי הוא סובל מ"בעיה מינית" וכי אשתו דחקה בו לפנות לטיפול כדי לטפל באוננות המוגברת שלו: הוא אונן לפחות פעם ביום וכתוצאה מכך היה חסר חשק לקיום יחסי מין עם אשתו. המטפל ביקש ממנו לשים לב לאירועים בהם תפקד באופן שונה והמטופל תיאר כבר בטלפון כי במקרים הנדירים בהם הוא מוותר על האוננות, הוא בדרך כלל מקיים יחסי מין עם אשתו. Guterman המליץ שינסה לחזור על אסטרטגיה זו עד לפגישתם, כך שיוכלו לדון בנושא בהרחבה. המטופל הגיע לפגישה הראשונה עם אשתו וסיפר שנמנע מאוננות במשך שלושת הימים שלאחר שיחת הטלפון, כאשר בשניים מהם קיים יחסי מין עם אשתו. הוא סיפר כי מה שסייע לו בהימנעות היה היזכרות אקטיבית בשביעות הרצון של אשתו כאשר קיימו יחסים סדירים. הוסכם כי מדובר בשינוי פרה-טיפולי, ולאחר המפגש הטיפולי השני המטופל ואשתו חשו כי הנושא המיני נפתר, וסיכמו על מטרות טיפוליות חדשות שביניהן שיפור התקשורת הזוגית.

Guterman מתאר כי במקרה זה שיחת הטלפון יצרה אפשרות להערכה וליישום התערבות עוד לפני תחילת הטיפול. תהליך זה תרם להתמקדות במטרה טיפולית באינטייק ובפגישות העוקבות. הליך זה מעיד על כך שגם אם שיח הטלפון אינה יכולה להחליף את ההערכה המתקיימת פנים אל פנים, ניתן לקדם את יעילות מפגש ההערכה הראשון באמצעות שימוש בשיחת הטלפון כחלק מהתהליך הטיפולי הממוקד בפתרון בעיות.

על סמך ממצאים אלו, Guterman טוען כי יש להרחיב את המחקר הנוגע לשימוש בשיחה הטלפונית הראשונה כדי לקדם את ההתייחסות והשימוש בשינויים פרה-טיפוליים ספונטניים ומכוונים.

ביבליוגרפיה

Identifying pretreatment change before the first session. Guterman, Jeffrey T. Journal of Mental Health Counseling, Vol 20(4), Oct 1998, 370-374.