חיפוש

הוראת עמיתים כאסטרטגיית שילוב של ילדים על הרצף האוטיסטי

פורסם על ידי בטיפולנט

מחקר ופרקטיקה - הרצאתה של ד"ר שירי אייבזו מתוך יום העיון "חידת האוטיזם".