חיפוש

דפוסי עניין והתנהגות חזרתיים של ילדים עם אוטיזם: ד"ר עינת גל

פורסם על ידי בטיפולנט

השלכות להשתתפות במארג החיים - הרצאתה של ד"ר עינת גל מתוך יום העיון "חידת האוטיזם".