חיפוש

החזקה - אוסף מאמרים

 • הקשבה אנליטית כפונקציה מחזיקה של המטופל

  מאמרו של ד'אגוסטינו

  הקשבה אנליטית כפונקציה מחזיקה של המטופל: מאמרו של ד'אגוסטינו
 • פירוש והחזקה: הקשר ההדוק בין הטכניקות הטיפוליות

  תקציר מאמרה של Sandler

  על פירוש והחזקה: תקציר מאמרה של Sandler
 • מהות ההחזקה במסגרת הטיפולית: דוגמאות קליניות של מצבי החזקה וכשלים בהחזקה

  תקציר מאמרו של Vitger

  על החזקה: תקציר מאמרו של Vitger
 • בנייה מחודשת של החזקה לאחר גירושים: מפרספקטיבת "הסביבה המחזיקה" של ויניקוט

  תקציר מאמרה של Aronson

  בנייה מחודשת של החזקה לאחר גירושים: תקציר מאמרה של Aronson
 • מונחי המפתח בתיאוריה של ווינקוט: החזקה, אם טובה דיה ועוד

  צוות בטיפולנט

  מונחי המפתח בתיאוריה של ווינקוט