חיפוש

המעשה הטיפולי בעת הזו

מרצה:
פרופ' חיים עומר ונחי אלון

בתאריך 5.11.23, על רקע אירועי הלחימה, נערכה שיחה בין פרופ' חיים עומר ונחי אלון, לבין פרופ' ענר גוברין וד"ר שרון זיו ביימן, מטעם מכון מפרשים. במסגרת הדיון, שיתפו פרופ׳ עומר ואלון מתוך ניסיונם המחקרי הענף בנוגע לתהליכים העוברים על הפרטים והקולקטיב בחברה בעתות חירום ומשבר, וניסחו עקרונות פעולה לטיפול בטראומה ובאסון בהשראת מודלים נרטיביים ועקרונות של התנגדות לא אלימה.