חיפוש

עמדת המטפל המקבל עדות ומפיג בדידות בימים שבהם הדברים מתפרקים

בתאריך ה-25.10 התקיימה הרצאתה של מיכל זיו אשר עסקה בעמדת המטפל בימים אלה, בעקבות אירועי הטרור והלחימה, בהנחייתה של ד״ר שרון זיו ביימן ומטעם מכון מפרשים. ההרצאה עסקה בדילמות העולות מתוך מציאות החירום הנוכחית ובכל הנוגע לתפקיד המטפל ודיוק העמדה הטיפולית, הן לעוסקים בהתערבויות חירום בחזית ובעורף, והן למטפלים הפוגשים מטופלים בקליניקות ובמסגרות שונות. העקרונות אשר הוצגו מבוססים על ידע שנשאב מטיפול ממוקד מוח, נפש וגוף בטראומה, מתיאוריית ההתקשרות ומטיפול דינאמי חוויתי מואץ (AEDP).