חיפוש

עקרונות הטיפול האקוטי בטראומה - חלק א

בתאריך ה-11.10.23 התקיים החלק הראשון (לחלק ב׳ לחצו כאן) של הדרכתו של ד"ר תולי פלינט על עקרונות הטיפול האקוטי בטראומה בשלב ה-Acute Stress Reaction) ASR), על רקע אירועי הטרור והלחימה במדינה, וביוזמת "אין בריאות נפש בלי דמוקרטיה". ההרצאה התבססה על מודל ה-AIP, המודל התיאורטי העומד בבסיס שתי השיטות הנלמדות בהרצאה – EMDR ו-SE – אשר הינן השיטות המובילות כיום לטיפול בטראומה ובמצבי חירום. ההרצאה כללה הסבר על משמעות התגובה לאירועים טראומטיים, חלון הסיבולת וחשיבותו, תרגילי ויסות, ועוד.