חיפוש

התערבות במשבר עם ילדים ומשפחות: רענון קצר של ארגז הכלים המקצועי ושיח עמיתים

בתאריך ה-11.10.23 התקיימה הדרכה מקוונת למטפלים מטעם מכון מפרשים, במסגרתה הציג ד"ר אביב נוף קווים מנחים וכלים להתערבויות במשבר עם ילדים והורים בימים קשים אלה. ד"ר נוף הצביע על החשיבות להתאים את הכלים והמענים לצרכים השונים של מגוון האוכלוסיות המהוות חלק מהחברה הישראלית. כמו כן, הדרכה זו ביקשה לאפשר שיח עמיתים בין מטפלות ומטפלים סביב המצב בהנחייתה של ד"ר שרון זיו-ביימן. 

חומרים מההרצאה מצורפים לנוחיותכם: עזרה ראשונה במצבי טראומה לילדים; עקרונות מארגנים להתערבות ראשונית עם ילדים