חיפוש

קווים מנחים לעבודה הטיפולית בדרום הארץ ובכלל: מפגש עם פרופ' מירב רוט

בתאריך ה-8.10.23 קיימה פרופ' מירב רוט מפגש עם מטפלים ומטפלות מדרום הארץ בעקבות אירועי הלחימה, הציעה מספר קווים מנחים להתמודדות וסיוע טיפולי. במסגרת דבריה, הדגישה את העיקרון המרכזי לפיו  עלינו לחפש כל ייצוג של מה שאבד לנו, ולעורר אותו לחיים. כך למשל, למול חוסר אונים נחפש אמצעים לחיזוק תחושת מסוגלות, למול פסיביות נחפש אמצעים לחיזוק האקטיביות, למול מפגש עם רוע גורף נחפש מפגש עם ייצוגי הטוב ולמול תחושה של היעדר מבוגר אחראי נשאף לייצוג נוכחות מסייעת ומיטיבה.