חיפוש

ממחקר לקליניקה ובחזרה: מחקר יישומי בפסיכותרפיה

צוות בטיפולנט

כתב עת מקצועי בפסיכותרפיה - גיליון 32/20

ד"ר ערן בר-כליפה | ד"ר רפאל יונתן לאוס | ד"ר ענר גוברין | ד"ר בועז שלגי | פרופ' גולן שחר | פרופ' סיגל זלכה-מנו | מעין אברג'יל | פרופ' רבקה תובל משיח | ד"ר דנה צור ביתן | ד"ר יוגב קיויתי

אחד מימי העיון המקוונים המרתקים שהביא עמו עידן הקורונה נערך בחודש מאי האחרון תחת הכותרת "מהמחקר לקליניקה ובחזרה". יום העיון היה פרי עבודתם המשותפת של החטיבה הקלינית בהסתדרות הפסיכולוגים, הקבוצה הישראלית למחקר בפסיכותרפיה ומכון מפרשים לחקר והוראת הפסיכותרפיה במכללה האקדמית תל אביב יפו. בגיליון הנוכחי אנו מביאים לכם את ההרצאות המצולמות מן הכנס, אשר דנו בפסיכותרפיה מבוססת ראיות ובמערכת היחסים המתקיימת בין הפסיכותרפיה המחקרית לבין זו הקלינית-יישומית.

נפתח עם ההרצאה גישת הגורמים המשותפים (Common Factors) מאת ד"ר ערן בר-כליפה. ההרצאה הציעה דיון מעמיק בגישה אשר מנסה לבחון את הממצא מרכזי המשתחזר במחקר לאורך השנים לפיו אין הבדל ביעילותן של גישות טיפוליות שונות.

נמשיך עם הרצאתו של ד"ר רפאל יונתן לאוס, תוצאות שונות לטיפולים שונים. ד"ר יונתן לאוס התייחס בדבריו לפער העמוק סביב הגדרת המטרה הטיפולית העליונה בין השדה המחקרי והשדה הקליני, והציע כי נדרשת חשיבה מחודשת על הנושא תוך בחירת משתני תוצאה נוספים במחקרים.

הרצאה נוספת מפאנל הפתיחה של יום העיון ניתנה על ידי ד"ר ענר גוברין אודות ההיבט הפילוסופי של מחקר בפסיכותרפיה. ד"ר גוברין ביקש לטעון כי מכיוון שכולנו מחזיקים באמות מידה שונות לתיקוף הידע והיררכיית מקורות הידע שלנו משתנה בין קבוצות וקהילות מדעיות שונות, חלק מאנשי הקהילה הטיפולית מרגישים כי הם אינם זקוקים למחקר אמפירי כדי להצדיק את התיאוריה שלהם.

ד"ר בועז שלגי נתן את ההרצאה: מגוון של פרדיגמות מחקר – ניגודים או תרומה הדדית? גם כן כחלק מפאנל הפתיחה. בהרצאתו הציג שלגי את נקודת המבט השונה הנגזרת משלוש הפרדיגמות הנפוצות במחקר בפסיכותרפיה – מחקר כמותני, איכותני ותיאורטי, וביקש להדגיש את התרומה ייחודית של כל אחת מאלו.

בחלקו השני של יום העיון, אשר כלל 6 הרצאות מומחים, נתן פרופ' גולן שחר הרצאה אודות שורות תחתונות רלבנטיות לפרקטיקה מהמחקר העדכני על דיכאון. פרופ' שחר התמקד בנושא ההישנות של אפיזודות דיכאוניות והתייחס לממצאים המלמדים כי האישיות ואופי היחסים הבינאישיים של המטופל היוו מרכיב חשוב יותר בתוצאות הטיפול מאשר הפרוטוקול הטיפולי.

נמשיך עם הרצאתה של פרופ' סיגל זלכה-מנו שעסקה בנושא המרתק של הברית הטיפולית. בדבריה, התייחסה פרופ' זלכה-מנו למרכיב התכונתי ולמרכיב המצבי של הברית הטיפולית ולשוני במשמעות הטיפולית והתרפויטית של כל אחד ממרכיבים אלו.

הרצאה נוספת שניתנה בחלק זה של יום העיון ביקשה לתת הדגמה של תהליך מחקרי הלכה למעשה ואותה העבירה גב' מעין אברג'יל. באמצעות המחקר שערכה בעבודת הדוקטורט שלה, אודות תהליכים של העברה נגדית, ביקשה אברג'יל להדגים כיצד רעיון תיאורטי מתורגם לידי פרדיגמה מחקרית.

בהרצאה אודות מחקר איכותני בפסיכותרפיה הציעה פרופ' רבקה תובל משיח סקירה אודות חשיבותו ומשמעותו של המחקר האיכותני, ההבדלים בינו ובין המחקר הכמותני והסיבות שבגינן הוא מצטייר לעתים כ"בן החורג" של המחקר הפסיכולוגי.

ד"ר דנה צור ביתן הרצתה בנושא המעקב על תוצאים קליניים בפסיכותרפיה ומתן משוב למטפלים והתמקדה באתגרים והזדמנויות של מעקב זה. ד"ר צור ביתן הסבירה את הרציונל העומד מאחורי ביצוע ניטור מסוג זה במסגרת טיפולית ודנה בשאלה מה נחשב לשיפור בתהליך הטיפולי.

נסיים עם הרצאתו של ד"ר יוגב קיויתי אשר עסק בניפוץ מיתוסים בנוגע לבסיס האמפירי של פסיכותרפיה דינמית. הוא התמקד במיתוסים כגון הייחודיות המאתגרת למחקר של הטיפול הפסיכודינמי ושאלת יעילותו, טיב המחקר בתחום, טיפול בהפרעות קשות ובמסגרת ארוכת טווח והמרכיבים הלא-ספציפיים של הטיפול.