חיפוש

במחשבה שנייה על העברה בין דורית: פרופ' יולנדה גמפל

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

הרצאתה של פרופ' יולנדה גמפל מתוך כנס שיחות - אז והיום

ההרצאה מבוססת על המאמר :"הבטים על העברה דורית" (שיחות ב/1 1987)