חיפוש

החלום ופשרו לאחר 24 שנים: פרופ' גבי שפלר

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

החלום ופשרו לאחר 24 שנים: הרצאתו של פרופ' גבי שפלר מתוך כנס שיחות - אז והיום

פרופ' (אמריטוס) גבי שפלר: פסיכולוג קליני ופסיכואנליטיקאי. חוקר תוצאות ותהליכים בפסיכותרפיה. פסיכולוג ראשי של המרכז הרפואי הרצוג בירושלים. בעבר ראש המגמה לפסיכולוגיה קלינית, מנהל מרכז פרויד למחקר פסיכואנליטי ומופקד הקתדרה לפסיכואנליזה ע״ש פרויד באונ׳ העברית