חיפוש

יחסי מטפל-מטופל 32 שנים מאוחר יותר: פרופ' עמנואל ברמן

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

יחסי מטפל-מטופל 32 שנים מאוחר יותר: הרצאתו של פרופ' עימנואל ברמן מתוך כנס שיחות - אז והיום

עמנואל ברמן: אנליטיקאי מנחה, החברה הפסיכואנליטית בישראל; פרופסור אמריטוס, אונ׳ חיפה. סגל מרכז ויניקוט בישראל.