חיפוש

פרשנות ומעבר לה: מבט רב-מימדי

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

מושב ראשון: מעבר לפרשנות-פראותו של המטפל

יו"ר: ד"ר רינה לזר

מרצים: אלינה שלקס, ראש מסלול "מצבים מנטאליים ראשוניים"

עפרה אשל, ראש מסלול "הזרם העצמאי בפסיכואנליזה - פורצי דרכים"

ד"ר אבי ברמן, ראש מסלול "פסיכותרפיה קבוצתית בגישה פסיכואנליטית"

מושב שני: מעבר לפרשנות-פראותו של המטופל

יו"ר: ד"ר בעז שלגי

מרצים: ד"ר מירב רוט, ראש מסלול "פסיכותרפיה פסיכואנליטית קלייניאנית: תיאוריה ומעשה"

ד"ר גבי מן, ראש מסלול "פסיכולוגיית העצמי והמעשה הטיפולי"

ד"ר רוני באט, ראש מסלול "פסיכותרפיה פסיכואנליטית בגישה ההתייחסותית"

מושב שלישי: השתקפויות

ד"ר רינה לזר וד"ר בעז שלגי ינחו שיחה משותפת בין ששת המרצים ובינם לבין הקהל.