חיפוש

הרצאתה של פרופ' הדס ויסמן מתוך הכנס שיחות-אז והיום

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

פרופ' הדס ויסמן: החוג לייעוץ והתפתחות האדם, הפקולטה לחינוך, אונ׳ חיפה. פסיכולוגית קלינית וחוקרת תהליכים בין־אישיים ושינוי בפסיכותרפיה .לשעבר נשיאה של החברה הבין־לאומית למחקר בפסיכותרפיה