חיפוש

הרצאתו של ד"ר בעז שלגי מתוך הכנס שיחות-אז והיום

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

ד"ר בעז שלגי: פסיכולוג קליני; ראש התכנית לפסיכותרפיה, הפקולטה לרפואה, אונ׳ ת״א; המחלקה לפסיכולוגיה, אונ׳ בר־ אילן; עורך מקצועי, "שיחות"- כתב עת ישראלי לפסיכותרפיה.