חיפוש
  • דף הבית
  • מאמרים
  • על היחסים בין מערכת בריאות הנפש לבין נפגעי נפש: אבחון, כלכלה וטיפול

על היחסים בין מערכת בריאות הנפש לבין נפגעי נפש: אבחון, כלכלה וטיפול

פורסם על ידי צוות בטיפולנט

בתאריך ה-3.6.19 התקיים באוניברסיטת בר אילן יום העיון "על היחסים בין מערכת בריאות הנפש לבין נפגעי נפש: אבחון, כלכלה וטיפול" מטעם הסתדרות הפסיכולוגים בישראל. יום העיון שהתקיים זו הפעם השלישית, ביקש לבנות גשרים בין הצד המטפל והצד המטופל, למקד את הקשיים והצרכים בשטח ולספק הזדמנות לחשוב 'על הדברים' ולא רק 'את הדברים'. ההתבוננות על מערכת היחסים המורכבת בין מערכת בריאות הנפש לבין נפגעי הנפש איננה פשוטה, אך ההרצאות השונות ביקשו לספק הזדמנות לאפיין את הפערים בשביל שיהיה ניתן להתקדם הלאה באמצעות עבודה עליהם. חשיבותו הרבה של כנס מסוג זה טמונה בכוונתו להרחיב את היריעה, להדגיש את חשיבות האינטגרציה בטיפול במתמודדי נפש ולהזכיר את עובדת היותם של המתמודדים ובני משפחותיהם בני אדם שלמים בעלי צרכים מגוונים.  

את יום העיון פתחו רוני גבע, עמוס ספיבק, יורם שליאר, מיכל בסן וגבי פרץ.

כאשר הנפש לא בקצב: שונות נפשית בעולם תועלתני - גב' יפעת שוורץ

הרצאתה של גב' יפעת שוורץ ביקשה לבחון את אחד המאפיינים הדומיננטיים ביותר של מוגבלות נפשית - קצב החיים השונה. את המאפיין הזה היא ביקשה לבחון אל מול המציאות החברתית הנוכחית, בה אנו נוטים לקדש את מהירות התפוקה והתועלת. בתוך כך, קצב החיים השונה של מתמודדי הנפש, 'CREEP TIME', מקוטלג רבות כבעיה אותה צריך לתקן וחיסרון אשר מחריג את אותם מתמודדים. לטענתה של שוורץ, ישנן דרכים נוספות להתבונן על קצב החיים השונה ובחלקן הוא אף עשוי להצטייר כנקודת חוזק ורווח. זאת ועוד, אותה איטיות נפשית אשר מאפיינת את המתמודדים עשויה לדבריה של שוורץ להפגיש את החברה הנורמטיבית עם תהליכים של צמיחה, שינוי, הגדלת היצירתיות וקירוב לבבות.האבחנה הפסיכיאטרית: מטרותיה, עיוותיה ונזקיה - פרופ' פסח ליכטנברג

בהרצאתו, ביקש פרופ' פסח ליכטנברג לדון בתחום הנוזולוגיה (תורת האבחון) כפי שבא לידי ביטוי ב-DSM ובמציאות הפסיכיאטרית של ימינו. הוא ביקש לבחון את התהליך בו הרצון לקטלג ולסווג על סמך תיאורים "אובייקטיביים" ואמפיריים, הוביל לעיוותים באבחון ובמחקר, רידד את השיח הטיפולי והחברתי והעמיק את הסטיגמה המתקיימת לגבי מתמודדים עם מגבלה נפשית. מתוך עבודתו בבית סוטריה, קהילה טיפולית בירושלים המהווה חלופת אשפוז, ביקש פרופ' ליכטנברג להציע כיוון אפשרי אליו יכול להתפתח תהליך האבחון הפסיכיאטרי. בתוך כך הוא הציע להכיר במגבלות האבחון כאינהרנטיות לעבודה הטיפולית, לתת התייחסות להקשר הפסיכוסוציאלי של הדברים, להכיר בטיפולים התרופתיים כטיפולים סימפטומטיים ולייצר שיח עם האדם אותו מבקשים לאבחן.

של מי השיקום הזה? תקרת הזכוכית של מערכת השיקום בבריאות הנפש - גב' אנאיס די

בהרצאתה, הציגה הגב' אנאיס די את הפער בין השיקום כרעיון של יצירת חופש ושילוב בקהילה לבין הפרקטיקה של מערכת השיקום בפועל אשר מתבססת על הנחות שגויות, שיטוח של השיח וראייה מצומצמת. בתוך כך, עובדת נפרדותם של מתמודדי הנפש ממערכת הרגולציה על השיקום - 'סל שיקום', יוצרת תקרת זכוכית אשר חוצצת בין המטופל הזקוק לשיקום ובין הליווי אשר יתאים באופן עמוק לצרכיו. די התמקדה בהרצאה במערכת התעסוקתית וביקשה להדגים כיצד אי כלילתם של המשתקמים בשיח קבלת ההחלטות על אופי השיקום, משמר תקיעות של המערכת הכל כך חשובה הזו ולבסוף אף מוביל לכך שרבים בוחרים שלא לעשות בה שימוש. בדרך לשיפור הבעיות בשטח היא קראה להסדרה של מסגרת הזמנים השיקומית, ניהול תקציב מדורג כלפי מטה במהלך מסגרת זמנים זו וקיום חוזה בעל מעמד משפטי בין המשתקם למסגרת התעסוקה.

טיפול פסיכולוגי בשירות הציבורי: הזול, המשתלם וההכרחי - מר רפאל יונתן לאוס

מר רפאל יונתן לאוס בחן בהרצאתו את התפיסה הרווחת לפיה טיפול פסיכולוגי הוא שירות יקר ואת המשמעויות הנגזרות מתפיסה זו, ביניהן הניהול של המשאב בחסכנות ובחסר. הוא ביקש להעריך את העלות הנקייה של שעת טיפול פסיכולוגי בשירות הציבורי בישראל, מתוך השוואה לשירותים אחרים הניתנים במערכת הבריאות. בנוסף, ביקש מר לאוס להציג מחקרים עדכניים אשר עוסקים במשמעויות הכלכליות של טיפול פסיכולוגי ציבורי או היעדרו. זאת, מתוך הבחנה בין תועלת החברה ככלל לתועלת ספק שירותי הבריאות הספציפי, אשר ממחישה פער משמעותי המעצב מדיניות בעייתית. לבסוף, הציג מר לאוס ממצאים ממחקר שערך בנושא הקשר בין טיפול פסיכולוגי לבין צריכת שירותי בריאות בישראל ודן בהשלכותיהם של ממצאים אלו.  

בעיית הגוף עם יותר מדי איברים - גב' מיכל בסן

גב' מיכל בסן ביקשה בהרצאתה להעלות לשיח את משמעות מעמדן של נשים המצויות בעמדה המשלבת יותר מצורת דיכוי אחת, למשל אישה המשתמשת בכיסא גלגלים ובמקביל מתויגת כחלק מן המערך הפסיכיאטרי. לאור משמעויות אלו, אשר לדבריה של בסן מובילות לצורות שונות של העלמתן מתהליך קבלת ההחלטות לגביהן, היא ביקשה להציג את הפרקטיקות המאפשרות הדרה ולבחון את המתרחש בשוליים לאחר ההדרה. 

הכבשה והתיבה: הקשבה אנליטית לנושאים הקשורים להתמודדות עם הפרעות נפשיות - ד"ר עמית פכלר

בהרצאתו עשה שימוש ד"ר עמית פכלר בדיאלוג הפותח מן הספר 'הנסיך הקטן' כפרדיגמה לדיאלוג פורה בין מטפל למטופל במסגרת טיפולית ציבורית. זאת, באמצעות הצגת אפשרויות תרגום מהטקסט לסאב-טקסט ובאמצעות בחינת הקשיים שעלולים לעלות כאשר עושים תרגום מסוג זה. ד"ר פכלר טען כי הטייס מן הסיפור עשה שימוש בשתי פרדיגמות לפתרון הבקשה "צייר לי כבשה" - שיטה "כבשתית" (כאשר הטייס ניסה לצייר לנסיך הקטן כבשים שונות לבקשתו) ו"שיטה תיבתית" (כאשר צייר לבסוף תיבה שבתוכה הכבשה והנסיך התרצה), והציע כי אלו שתי שיטות שונות להקשיב למטופלים ולנסות לתת להם מענה.

פסיכותרפיה מבוססת אינטגרציה בבריאות הנפש - ד"ר שרון זיו ביימן

ד"ר שרון זיו ביימן פתחה את הרצאתה בתיאור המושג של אינטגרציה כמושג רחב יותר מאשר שילוב בין גישות שונות לפסיכותרפיה. בתוך כך, היא הגדירה את האינטגרציה כאקט שמאפשר תנועה וחיבור בין עמדות ללא קריסה מוחלטת לאחד הקצוות של שום עמדה. בהרצאתה הציגה ד"ר זיו ביימן ארבעה סוגי אינטגרציה: אינטגרציה טכנית אקלקטית הכוללת הרחבה של ארגז הכלים הטיפולי, אינטגרציה תיאורטית בהתאם למגוון אופנויות החוויה של מטופלים שונים, אינטגרציה של גורמים משותפים אשר מחברים בין גישות טיפול ולבסוף אינטגרציה אסימולטיבית.

דיון מסכם

דברי פתיחה

  • רוני גבע

  • עמוס ספיבק

  • יורם שליאר

  • מיכל בסן

  • גבי פרץ